< m e t a h t t p - e q u i v = " C o n t e n t - T y p e " c o n t e n t = " t e x t / h t m l ; c h a r s e t = i s o - 8 8 5 9 - 1 " > A u t o r d e G e r a l d i n e J e n s e n d e c ó m o r e c o g e r l a a y u d a d e n i ñ o , 3 r o E d i t o n < m e t a c o n t e n t = " h t t p : / / w w w . d e s k s h a r e . c o m / s t . a s p x " n a m e = " S i t e T r a n s l a t o r " > < ! - - B E G I N M E T A T A G S - - > < M E T A n a m e = " d e s c r i p t i o n " c o n t e n t = " H o w t o C o l l e c t C h i l d S u p p o r t , 3 r d e d i t o n e b o o k - - . p a r e n t s w h o s e c h i l d r e n a r e e n t i t l e d t o s u p p o r t , c h i l d s u p p o r t c o l l e c t i o n a n d e n f o r c e m e n t , e d u c a t i o n a b o u t l e g a l r i g h t & # 1 4 6 ; s a n d r e m e d i e s t o c o l l e c t c h i l d s u p p o r t . " > < M e t a n a m e = " k e y w o r d s " c o n t e n t = " d i v o r c e d p a r e n t s , d i v o r c e d p a r e n t s , c h i l d s u p p o r t , d e a d b e a t d a d s , c h i l d , c o l l e c t , p a t e r n i t y , s i n g l e p a r e n t , s i n g l e p a r e n t , G e r a l d i n e J e n s e n , A C E S , e b o o k s , e b o o k , d o w n l o a d e b o o k , p d f e b o o k , A s s o c i a t i o n f o r C h i l d r e n f o r E n f o r c e m e n t o f s u p p o r t , e n f o r c e m e n t , h e l p , r e c o v e r y , c o l l e c t i o n , c o l l e c t i n g c h i l d s u p p o r t , h o w t o , c o l l e c t c h i l d s u p p o r t , " > < M E T A n a m e = " r a t i n g " c o n t e n t = " G e n e r a l " > < M E T A n a m e = " R O B O T S " c o n t e n t = " A L L " > < ! - - E N D M E T A T A G S - - > < M E T A h t t p - e q u i v = " C o n t e n t - T y p e " c o n t e n t = " t e x t / h t m l ; c h a r s e t = w i n d o w s - 1 2 5 2 " > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > v a r a c e _ p a t h = ' . . / ' ; < / s c r i p t > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " . . / a c e m e n u _ l o a d e r . j s " > < / s c r i p t > < l i n k t y p e = " t e x t / c s s " r e l = " s t y l e s h e e t " h r e f = " . . / d e f a u l t . c s s " / > < / h e a d > < b o d y b g c o l o r = " # F F F F F F " l e f t m a r g i n = " 0 " t o p m a r g i n = " 0 " m a r g i n w i d t h = " 0 " m a r g i n h e i g h t = " 0 " > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " b o r d e r = " 0 " h e i g h t = " 6 6 " w i d t h = " 1 0 0 % " > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 9 0 % " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " v a l i g n = " t o p " w i d t h = " 5 0 % " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s p a c e r . g i f " a l t = " c h i l d s u p p o r t e x p e r t " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " b o r d e r = " 0 " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s p a c e r . g i f " a l t = " c h i l d s u p p o r t e x p e r t " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " b o r d e r = " 0 " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s p a c e r . g i f " a l t = " c h i l d s u p p o r t e n f o r c e m e n t " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " b o r d e r = " 0 " > < t a b l e w i d t h = " 9 0 % " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s " > < t r > < t d > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " b o r d e r = " 2 " w i d t h = " 1 0 0 % " a l i g n = " c e n t e r " b o r d e r c o l o r = " # 1 8 A F D B " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s f u n f a m i l y " > < T R > < T D v a l i g n = " m i d d l e " a l i g n = " c e n t e r " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / n e w l o g o . g i f " w i d t h = " 3 0 1 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " a l t = " F a m i l i e s O n l i n e M a g a z i n e P a r e n t i n g A d v i c e " > < i m g s r c = " . . / n e w s m o m . g i f " w i d t h = " 1 0 0 " h e i g h t = " 6 5 " a l t = " g r a n d p a r e n t t e e n " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / f a m i l y - p h o t o . j p g " a l t = " p a r e n t i n g c r a f t s r e c i p e s " w i d t h = " 1 0 8 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / s i n g l e p a r e n t - p h o t o . j p g " a l t = " s i n g l e p a r e n t f a m i l y f u n " w i d t h = " 2 1 6 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < A h r e f = " . . / s i g n u p . h t m l " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / n e w s l e t t e r 2 . g i f " a l t = " P a r e n t i n g a d v i c e n e w s l e t t e r " w i d t h = " 1 2 8 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " c e n t e r " c o l s p a n = " 3 " b g c o l o r = " # f f f f f f " > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f a m i l i e s m e n u s u b . j s " > < / s c r i p t > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > A C E D i s p l a y M e n u ( ) ; < / s c r i p t > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > A C E C r e a t e M e n u ( ) ; o n l o a d = A C E L o a d M e n u ; < / s c r i p t > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 % " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " a l i g n = " c e n t e r " > < T R > < t d > < S C R I P T t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < ! - - g o o g l e _ a d _ c l i e n t = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " ; g o o g l e _ a d _ w i d t h = 4 6 8 ; g o o g l e _ a d _ h e i g h t = 1 5 ; g o o g l e _ a d _ f o r m a t = " 4 6 8 x 1 5 _ 0 a d s _ a l " ; g o o g l e _ a d _ c h a n n e l = " " ; g o o g l e _ c o l o r _ b o r d e r = " F F F F F F " ; g o o g l e _ c o l o r _ l i n k = " 0 0 0 0 c c " ; g o o g l e _ c o l o r _ b g = " F F F F F F " ; g o o g l e _ c o l o r _ t e x t = " 0 0 0 0 0 0 " ; g o o g l e _ c o l o r _ u r l = " 0 0 8 0 0 0 " ; / / - - > < / S C R I P T > < S C R I P T t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / p a g e a d 2 . g o o g l e s y n d i c a t i o n . c o m / p a g e a d / s h o w _ a d s . j s " > < / S C R I P T > < / T D > < T D > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t " > < ! - - / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = / / C o p y r i g h t 2 0 0 3 b y j s C o d e . c o m / / S o u r c e : j s C o d e . c o m / / A u t h o r : e t L u x / / F r e e f o r a l l ; b u t p l e a s e l e a v e i n t h e h e a d e r . / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = / / m e s s a g e t o s h o w i n n o n - I E b r o w s e r s v a r t x t = " B o o k m a r k U s ! " / / d o n o t e d i t b e l o w t h i s l i n e / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = v a r u r l = t h i s . l o c a t i o n ; v a r w h o = d o c u m e n t . t i t l e ; v a r v e r = n a v i g a t o r . a p p N a m e v a r n u m = p a r s e I n t ( n a v i g a t o r . a p p V e r s i o n ) i f ( ( v e r = = " M i c r o s o f t I n t e r n e t E x p l o r e r " ) & & ( n u m > = 4 ) ) { d o c u m e n t . w r i t e ( ' < A H R E F = " j a v a s c r i p t : w i n d o w . e x t e r n a l . A d d F a v o r i t e ( u r l , w h o ) ; " ' ) ; d o c u m e n t . w r i t e ( ' o n M o u s e O v e r = " w i n d o w . s t a t u s = ' ) d o c u m e n t . w r i t e ( " t x t ; r e t u r n t r u e " ) d o c u m e n t . w r i t e ( ' " o n M o u s e O u t = " w i n d o w . s t a t u s = ' ) d o c u m e n t . w r i t e ( " ' ' ; r e t u r n t r u e " ) d o c u m e n t . w r i t e ( ' " > ' + t x t + ' < / a > ' ) } e l s e { t x t + = " ( C t r l + D ) " d o c u m e n t . w r i t e ( t x t ) } / / - - > < / s c r i p t > < / T D > < T D > < A h r e f = " . . / t e l l . p h p " > < F O N T s i z e = " 4 " > < S T R O N G > D i g a a a m i g o < / S T R O N G > < / F O N T > < / A > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < t d r o w s p a n = " 2 " > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " s r c = " h t t p : / / w w w . a l t a v i s t a . c o m / s t a t i c / s c r i p t s / t r a n s l a t e _ e n g l . j s " > < / s c r i p t > < / t d > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < T R v a l i g n = " t o p " > < T D w i d t h = " 7 9 6 " h e i g h t = " 5 8 " > < I M G s r c = " i m a g e s / t o p b a r . g i f " l o w s r c = " i m a g e s / t o p b a r 2 . g i f " w i d t h = " 7 5 8 " h e i g h t = " 1 3 3 " a l t = " c h i l d s u p p o r t , c h i l d s u p p o r t e n f o r c e m e n t , c h i l d s u p p o r t l a w s " > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " b o r d e r = " 0 " h e i g h t = " 2 0 8 " w i d t h = " 7 4 5 " > < T R > < T D w i d t h = " 1 4 9 " h e i g h t = " 2 " v a l i g n = " t o p " > < D I V a l i g n = " l e f t " > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 1 5 " b o r d e r = " 0 " b g c o l o r = " # 0 0 9 9 9 9 " b o r d e r c o l o r = " # 0 0 9 9 9 9 " a l i g n = " c e n t e r " c e l l p a d d i n g = " 1 " c e l l s p a c i n g = " 1 " > < T R b g c o l o r = " # 0 0 9 9 9 9 " v a l i g n = " t o p " > < T D h e i g h t = " 1 9 " > & n b s p ; < / T D > < / T R > < T R b g c o l o r = " # C C C C C C " v a l i g n = " t o p " > < T D h e i g h t = " 2 " > < A h r e f = " i n d e x . h t m l " > < I M G s r c = " i m a g e s / c h i l d _ s u p p o r t _ h o m e . g i f " w i d t h = " 1 1 2 " h e i g h t = " 2 5 " n a m e = " I m a g e 1 " b o r d e r = " 0 " a l t = " c h i l d s u p p o r t , c h i l d s u p p o r t e n f o r c e m e n t , c h i l d s u p p o r t l a w s " > < / A > < / T D > < / T R > < T R b g c o l o r = " # C C C C C C " v a l i g n = " t o p " > < T D > < A h r e f = " c h i l d _ s u p p o r t _ s a m p l e s . h t m l " > < I M G s r c = " i m a g e s / c h i l d _ s u p p o r t _ s a m p l e . g i f " w i d t h = " 1 1 2 " h e i g h t = " 2 5 " n a m e = " I m a g e 2 " b o r d e r = " 0 " a l t = " c h i l d s u p p o r t , c h i l d s u p p o r t e n f o r c e m e n t , c h i l d s u p p o r t l a w s " > < / A > < / T D > < / T R > < T R b g c o l o r = " # C C C C C C " v a l i g n = " t o p " > < T D > < A h r e f = " g e r a l d i n e _ j e n s e n . h t m l " > < I M G s r c = " i m a g e s / c h i l d _ s u p p o r t _ a u t h o r . g i f " w i d t h = " 1 1 2 " h e i g h t = " 2 5 " n a m e = " I m a g e 3 " b o r d e r = " 0 " a l t = " c h i l d s u p p o r t , c h i l d s u p p o r t e n f o r c e m e n t , c h i l d s u p p o r t l a w s " > < / A > < / T D > < / T R > < T R b g c o l o r = " # C C C C C C " v a l i g n = " t o p " > < T D > < A h r e f = " c h i l d _ s u p p o r t _ c o n t a c t . h t m l " > < I M G s r c = " i m a g e s / c h i l d _ s u p p o r t _ c o n t a c t . g i f " w i d t h = " 1 1 2 " h e i g h t = " 2 5 " n a m e = " I m a g e 5 " b o r d e r = " 0 " a l t = " c h i l d s u p p o r t , c h i l d s u p p o r t e n f o r c e m e n t , c h i l d s u p p o r t l a w s " > < / A > < / T D > < / T R > < T R b g c o l o r = " # C C C C C C " v a l i g n = " t o p " > < T D a l i g n = " c e n t e r " > < f o n t f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > < f o n t f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > < f o n t f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > < f o n t f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > < s t r o n g > C o m p r a $ 1 4 . 9 5 < / s t r o n g > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . w e b m a s t e r s p r o f i t p a k . n e t / s t o r e 1 / c a t a l o g / p r o d u c t _ i n f o . p h p ? p r o d u c t s _ i d = 4 4 & o s C s i d = a d 4 8 e 3 8 b 4 a 5 9 f 4 e 9 b d d e 9 5 e 9 b 8 0 a 3 5 8 0 " > < h 4 > V e r s i ó n D e l a T r a n s f e r e n c i a d i r e c t a D e E b o o k D e l a O r d e n C ó m o R e c o g e r L a A y u d a D e N i ñ o , 3 r o E d i c i ó n < / h 4 > < / a > < b r > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . a m a z o n . c o m / g p / p r o d u c t / 0 6 8 1 4 1 1 8 5 6 / s r = 8 - 1 / q i d = 1 1 5 5 1 4 1 1 6 7 / r e f = s r _ 1 _ 1 / 0 0 2 - 3 6 0 7 3 2 2 - 2 6 5 5 2 0 7 ? i e = U T F 8 " > < h 4 > V e r s i ó n E d u c a t i v a D e l a R O M d e l C D < / h 4 > < / a > < b r > < f o n t f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > < f o n t f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > C o m p a r t a s u s e x p e r i e n c i a s d e l a a y u d a d e n i ñ o < p > < a h r e f = " t r o u b l e s h o o t i n g - c h i l d - s u p p o r t - c a s e s . h t m l " > < f o n t s i z e = " 3 " > L o c a l i z a c i ó n d e a v e r i a s D e S u C a j a D e l a A y u d a D e N i ñ o < / f o n t > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " p a t e r n i t y - D N A . h t m l " > < f o n t s i z e = " 3 " > P r u e b a d e l a D N A D e l P a t e r n i t y < / f o n t > < / a > < / p > < b r > < p > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " l a n g u a g e = " j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / w w w . k q z y f j . c o m / p l a c e h o l d e r - 1 8 3 6 8 ? T A R G E T = _ t o p & M O U S E O V E R = N " > < / s c r i p t > < / p > < p > < a h r e f = " d i v o r c e - c h e c k l i s t . h t m " > L i s t a d e c o m p r o b a c i ó n d e l d i v o r c i o < / a > < / p > < p > < a h r e f = " c r e d i t - d i v o r c e . h t m l " > C r é d i t o y d i v o r c i o < / a > < / p > < p > < a h r e f = " g o v e r n m e n t - r e s o u r c e s . h t m l " > R e c u r s o s D e l G o b i e r n o < / a > < / p > < p > < / p > < ! - - - - - - - - S t a r t C u t H e r e - - - - - - - > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . b l u e s o f t s . c o m / d o w n l o a d / 1 8 3 / 3 1 5 8 7 / H o w _ t o _ C o l l e c t _ C h i l d _ S u p p o r t . h t m l " > < i m g b o r d e r = " 0 " s r c = " h t t p : / / w w w . b l u e s o f t s . c o m / i m a g e s / 5 s t a r s a w a r d . g i f " a l t = " H o w t o C o l l e c t C h i l d S u p p o r t : 5 S t a r s A w a r d a t b l u e s o f t s . c o m ! " w i d t h = " 1 2 2 " h e i g h t = " 6 2 " > < / a > < ! - - - - - - - - E n d C u t H e r e - - - - - - - > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h e a l t h _ s a v i n g s _ a c c o u n t . h t m l " > < f o n t c o l o r = " " > C u e n t a D e a h o r r o s D e l a S a l u d < / f o n t > < / a > < p > < a h r e f = " m o r e - g e r a l d i n e _ j e n s e n . h t m l " > M á s s o b r e e l a u t o r < / a > < / p > < / t d > < t r > < t d > < p > & n b s p ; < / p > < p > < / p > < / t d > < / T R > < T R b g c o l o r = " # 0 0 9 9 9 9 " v a l i g n = " t o p " > < T D > & n b s p ; < / T D > < / T R > < / T A B L E > < / D I V > < / T D > < T D w i d t h = " 5 9 6 " h e i g h t = " 2 " v a l i g n = " t o p " > < D I V a l i g n = " l e f t " > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 9 5 % " c e l l s p a c i n g = " 1 0 " c e l l p a d d i n g = " 1 0 " a l i g n = " c e n t e r " > < T R > < T D v a l i g n = " t o p " > < I M G s r c = " i m a g e s / h o w t o c o v e r . g i f " a l t = " c h i l d s u p p o r t , c h i l d s u p p o r t e n f o r c e m e n t , c h i l d s u p p o r t l a w s " w i d t h = " 1 0 9 " h e i g h t = " 1 5 1 " b o r d e r = " 0 " > < / T D > < T D > < P a l i g n = " c e n t e r " > < H 1 > < F O N T s i z e = " 6 " > < D I V a l i g n = " c e n t e r " > C ó m o r e c o g e r l a a y u d a d e n i ñ o , < / F O N T > < B R > < F O N T s i z e = " 4 " > < D I V a l i g n = " c e n t e r " > 3 r o E b o o k d e l a e d i c i ó n . < / f o n t > < / d i v > < / H 1 > < B R > < F O N T s i z e = " 4 " > < D I V a l i g n = " c e n t e r " > p o r G e r a l d i n e J e n s e n < / f o n t > < / a > < / d i v > < / D I V > < / P > < P > < F O N T f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > < s t r o n g > S o b r e e l a u t o r - - G e r a l d i n e J e n s e n < / s t r o n g > < / P > < P > < F O N T f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > M s . J e n s e n e s u n e x p e r t o d e l a a p l i c a c i ó n d e l a a y u d a d e n i ñ o . E l l a f u n d ó d e l o s A S ( a s o c i a c i ó n p a r a l o s n i ñ o s p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a a y u d a , e l i n c . . ) l a o r g a n i z a c i ó n m á s g r a n d e d e l a d e f e n s a d e l a a y u d a d e n i ñ o d e l a n a c i ó n . < p > h a a p a r e c i d o e n c e n d i d o < e m > G o o d M o r n i n g A m e r i c a < / e m > , < e m > L a r r y K i n g v i v o < / e m > , < e m > A B C P r i m e t i m e V i v o < / e m > , < e m > N o t i c i a s D e l Z o r r o < / e m > , < e m > D e m o s t r a c i ó n D e l a M a ñ a n a d e l C B S < / e m > . a n d t h e < e m > T o d a y S h o w < / e m > a p e n a s p a r a n o m b r a r a l g u n o s . S u h i s t o r i a d e l a v i d a e r a < a h r e f = " h t t p : / / w w w . l i f e t i m e t v . c o m / m o v i e s / i n f o / m o v e 2 4 6 0 . h t m l " > P e l i c u l a d e l A B C d e l a s e m a n a < / a > p r e s e n t a c i ó n e s p e c i a l . < / p > < P > < L I > R e c i p i e n t e d e l < a h r e f = " h t t p : / / w w w . h e i n z a w a r d s . n e t / r e c i p i e n t s . a s p ? a c t i o n = d e t a i l & r e c i p i e n t I D = 7 4 " > C o n c e s i ó n D e H e i n z < / a > p a r a e l o r d e n p ú b l i c o y l a c o n c e s i ó n d e l a c t i v i s t a d e l c i u d a d a n o d e G l e i t s m a n ( 1 9 9 6 ) < / L I > < / P > < P > < L I > D e f e n d i ó l a r e n t a - r e t e n c i o ' n f e d e r a l y l a l e g i s l a c i ó n c r i m i n a l d e l n o n - s u p p o r t d e c r e t a d a s p o r C o n g r e s s q u e h a d o b l a d o l a t a r i f a d e l a c o l e c c i ó n d e l a a y u d a d e n i ñ o e n l o s 5 a ñ o s p a s a d o s < / L I > < / P > < P > < L I > A t e s t i g u a d o a n t e c o m i t é s d e l c o n g r e s o y d e l s e n a d o s o b r e a y u d a d e n i ñ o p u b l i c a < / L I > < / P > < P > < L I > A t e s t i g u a d o a n t e l e g i s l a t u r a s d e e s t a d o n u m e r o s a s < / L I > < / P > < P > < L I > P r o g r a m a s y ó r d e n e s p ú b l i c o s d i s e ñ a d o s , p u e s t o s e n e j e c u c i o ' n y d e s a r r o l l a d o s p a r a m e j o r a r e l s i s t e m a d e a y u d a d e n i ñ o e n e l n i v e l f e d e r a l y d e l e s t a d o < / L I > < / P > < P > < L I > A y u d a D e N i ñ o S i d a a u t o r : U n a R e f e r e n c e c o m p l e t a ( 1 9 9 9 , 2 0 0 4 ) u n m a n u a l a c t u a l i z a d o d e l e s t a d o - p o r - e s t a d o d e l a p o l i t i c a , d e l a s p r á c t i c a s , y d e l a e s t a d i s t i c a , y c ó m o r e c o g e r l a s e d i c i o n e s d e l a a y u d a d e n i ñ o l a 1 r a , l a 2 d a y l a 3 r o , < / L I > < / P > < P > < s t r o n g > S e r v i c i o P ú b l i c o < / s t r o n g > < / P > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 % " c e l l s p a c i n g = " 4 " c e l l p a d d i n g = " 1 0 " a l i g n = " c e n t e r " > < T R > < T D v a l i g n = " t o p " > < s t r o n g > U . S . C o m i s i ó n e n a y u d a d e n i ñ o d e u n e s t a d o a o t r o . < / s t r o n g > < B R > < / T D > < T D > U . S . D e p a r t a m e n t o d e l c o m i t é c o n s u l t i v o d e l a a y u d a d e n i ñ o d e s a l u d y h u m a n o s d e l o s s e r v i c i o s < B R > < B R > D e s t a c a m e n t o d e f u e r z a s d e l a s r e l a c i o n e s d o m é s t i c a s l e g i s l a t i v a s c o m u n e s d e O h i o y C o m i s i ó n e n p a t e r n i d a d , C o m i s i ó n d e O h i o d e l a a p l i c a c i ó n d e l a a y u d a d e n i ñ o d e O h i o < B R > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < / T D > < T R > < T D v a l i g n = " t o p " > < s t r o n g > C o m p r a < / S T R O N G > < E M > < S T R O N G > < F O N T f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > C ó m o r e c o g e r l a a y u d a d e n i ñ o , 3 r o e d i c i ó n < / S T R O N G > < / E M > < B R > < f o r m t a r g e t = " p a y p a l " a c t i o n = " h t t p s : / / w w w . p a y p a l . c o m / c g i - b i n / w e b s c r " m e t h o d = " p o s t " > < i n p u t t y p e = " i m a g e " s r c = " h t t p s : / / w w w . p a y p a l . c o m / e n _ U S / i / b t n / x - c l i c k - b u t 2 2 . g i f " b o r d e r = " 0 " n a m e = " s u b m i t " a l t = " M a k e p a y m e n t s w i t h P a y P a l - i t ' s f a s t , f r e e a n d s e c u r e ! " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " a d d " v a l u e = " 1 " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c m d " v a l u e = " _ c a r r o " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " b u s i n e s s " v a l u e = " g j e n s e n @ w e b m a s t e r s p r o f i t p a k . n e t " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " i t e m _ n a m e " v a l u e = " E b o o k d e l a a y u d a d e n i ñ o " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " a m o u n t " v a l u e = " 1 4 . 9 5 " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " n o _ n o t e " v a l u e = " 1 " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c u r r e n c y _ c o d e " v a l u e = " w w w . n p s . a r s . u s d a . g o v " > < / f o r m > < / D I V > < B R > < F O N T f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > C o m p a r t a s u s e x p e r i e n c i a s d e l a a y u d a d e n i ñ o e n < A h r e f = " h t t p : / / f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t o d a y s f a m i l y f o r u m / i n d e x . p h p " > F o r o D e l a A y u d a D e N i ñ o < / A > < / F O N T > < / P > < p > < f o n t f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > E n c u e n t r e S u < a h r e f = " c h i l d _ s u p p o r t _ a g e n c i e s . h t m l " > G o b i e r n o D e l E s t a d o < / a > A g e n c i a D e l a A y u d a D e N i ñ o . < / p > < / T D > < T D > < h 3 > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > L a H i s t o r i a D e G e r a l d i n e J e n s e n < / d i v > < / h 3 > < p > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > < s t r o n g > < a h r e f = " m o r e - g e r a l d i n e _ j e n s e n . h t m l " > L e y e s D e A y u d a D e N i ñ o < / a > M s . J e n s e n a y u d a d o p a r a e s c r i b i r y p a r a c o n s e g u i r d e c r e t ó < / s t r o n g > < / d i v > < / p > < P > < F O N T f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > G e r a l d i n e J e n s e n e s u n a h e r o i n a i m p r o b a b l e . S o b r e h a c e 2 0 a ñ o s c o m o u n a m a d r e d i v o r c i a d a d e d o s h i j o s , e l l a s e e n c o n t r ó i n d i g e n t e , s i n h o g a r e i n c a p a z a p o y a r a s u f a m i l i a . S u e x - m a r i d o d e b i ó m á s d e $ 1 2 . 0 0 0 e n a y u d a d e n i ñ o , p e r o l o s f u n c i o n a r i o s l o c a l e s r e c h a z a r o n s u s s ú p l i c a s p a r a l a a y u d a p o r q u e s u e x - m a r i d o s e h a b i a m o v i d o y n o p o d r i a n s e r l o c a l i z a d o s . E l l a h i z o s u p r o p i a i n v e s t i g a c i ó n p a r a e n c o n t r a r s u d i r e c c i ó n e i n f o r m a c i ó n d e e m p l e o , p e r o a t a r o n a l o s f u n c i o n a r i o s d i c h o s s u s m a n o s p o r q u e é l v i v i ó f u e r a d e e s t a d o . F i n a l m e n t e , u n q u e r e l l a n t e l o c a l s e q u e j ó , I m e n f e r m o y c a n s a d o d e u s t e d l a s m u j e r e s q u e g i m o t e a b a n y q u e s e q u e j a b a n p o r s u a y u d a d e n i ñ o . S i u s t e d p i e n s a u s t e d p u e d e h a c e r u n t r a b a j o m e j o r , v a l o h a c e . < / P > < P > E l l a h i z o t a n a p e n a s e s o . < / P > < P > C o n $ 8 . 8 6 d e s u s $ 1 2 . 0 0 p a s a d o s , m s . ¿ J e n s e n c o m p r ó u n a n u n c i o p e q u e ñ o e n l a e d i c i ó n d e d o m i n g o d e l r e f r á n d e l p e r i ó d i c o d e l a l á m i n a d e T o l e d o , n o r e c i b i e n d o s u a y u d a d e n i ñ o ? L l á m e m e . U n n ú m e r o d e p a d r e s d e l a c u s t o d i a e n s i t u a c i o n e s s i m i l a r e s r e s p o n d i e r o n . E l l a o r g a n i z ó u n a r e u n i ó n y e n e l p l a z o d e d o s s e m a n a s f u n d ó l a a s o c i a c i ó n p a r a l o s n i ñ o s p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l a a y u d a ( A S ) . < / P > < P > D e s d e e n t o n c e s q u e m o d e s t o c o m i e n c e , l o s A S h a n c r e c i d o e n l a o r g a n i z a c i ó n m á s g r a n d e d e l a a y u d a d e n i ñ o d e l a s n a c i o n e s , c o n 4 0 0 c a p i t u l o s e n 4 8 e s t a d o s y m á s d e 5 0 . 0 0 0 m i e m b r o s p o r t o d a l a n a c i ó n . L a o r g a n i z a c i ó n h a a y u d a d o a a u t o r i z a r a m i l l a r e s d e p a d r e s d e l a c u s t o d i a d e s e s p e r a d o s , l a m a y o r i a d e e l l o s l a s m u j e r e s , o b t e n e r l a s c o r t e s d e l d i n e r o p i d i e r o n p a g a d o p a r a l a a y u d a d e s u s n i ñ o s . L a o f i c i n a f e d e r a l d e l a a y u d a d e n i ñ o e s t i m a q u e d e b e n m á s d e 2 0 m i l l o n e s d e n i ñ o s m á s d e $ 8 3 m i l m i l l o n e s e n a y u d a d e n i ñ o c o r t e - p e d i d a . M u c h a s m u j e r e s , c o m o m s . J e n s e n m i s m o , v i e n t o p a r a a r r i b a e n e l b i e n e s t a r p ú b l i c o p o r u n a é p o c a d e b i d o a n o n - s u p p o r t . < / P > < P > M s . J e n s e n t a m b i é n h a s e n t i d o b i e n a u n a b o g a d o p r i n c i p a l d e l a r e f o r m a d e l s i s t e m a . B a j o v i e j o s l e y e s , l o s p a d r e s n o f u e r o n l i m i t a d o s p o r ó r d e n e s d e l a a y u d a d e n i ñ o d e u n e s t a d o s i s e t r a s l a d a r o n a o t r o , y d e m u c h o s p a d r e s n o - d e l a c u s t o d i a m o v i d o s d e s d e e s t a d o a l e s t a d o a l r e g a t e s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s a s u s n i ñ o s . M s . J e n s e n e r a u n c a t a l i z a d o r d e t r á s d e l p a s o d e l a c t o 1 9 9 2 d e l a r e c u p e r a c i ó n d e l a a y u d a d e n i ñ o . E s a l e y l e h a c e u n a o f e n s a f e d e r a l p a r a e v i t a r l a a y u d a d e n i ñ o s i u s t e d v i v e e n u n e s t a d o c o n e x c e p c i ó n d e d o n d e v i v e n s u s n i ñ o s . E l l a t a m b i é n h a s i d o i n s t r u m e n t a l e n l a c r e a c i ó n d e u n a r e d d e o r d e n a d o r e s n a c i o n a l q u e l i g a b a l a i n f o r m a c i ó n d e l a a y u d a d e n i ñ o d e t o d o s l o s e s t a d o s , i n c l u y e n d o l o s l e y e s q u e p e r m i t e n q u e l a a y u d a s e a r e c o g i d a c o n u n a d e d u c c i ó n d e n ó m i n a d e p a g o . E n 1 9 9 5 , < s t r o n g > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . l i f e t i m e t v . c o m / m o v i e s / i n f o / m o v e 2 4 6 0 . h t m l " > E l A B C p r o d u j o u n a p e l i c u l a d e l a h a c e r - p a r a - t e l e v i s i o ' n l l a m a d a a b a n d o n a d a y e n g a ñ a d a < / s t r o n g > < / a > , b a s a d o e n m s . L u c h a d e J e n s e n s y l a c r e a c i ó n d e A S . < / P > < P > G e r a l d i n e J e n s e n i n c o r p o r a e l ú n i c a m e n t e a m e r i c a n o p o d e r - a l c o h o l . E l l a e s u n a m u j e r q u e s e e n c o n t r ó e n u n a s i t u a c i ó n d e s e s p e r a d a p e r o r e c h a z a d a p a r a s e r r o t o p o r l a s d i f i c u l t a d e s q u e e l l a h i z o f r e n t e . E l l a l a t o m ó p o s e e a d v e r s i d a d y d a d a v u e l t a n o s o l a m e n t e a l r e d e d o r d e s u p r o p i a v i d a y d e l a s v i d a s d e s u s d o s h i j o s p e r o c r e a d a u n m o v i m i e n t o q u e h a a l i v i a d o l a p o b r e z a p a r a l o s m i l l a r e s d e o t r o s n i ñ o s . < / P > < P > E l l a h a c o n f i a d o 2 0 a ñ o s p a r a a s e g u r a r s e d e q u e l o s n i ñ o s d e p a d r e s d i v o r c i a d o s n o h a c e n v i c t i m a s d e l a p o b r e z a d e b i d o a a y u d a d e n i ñ o s i n p a g a r . S u v i s i ó n y t r a b a j o d u r o h a n m o v i l i z a d o y l o s p a d r e s d e l a c u s t o d i a i n s p i r a d o s y é s e l o s l e g i s l a d o r e s c o n v e n c i d o s p a r a c e r r a r e s c a p a t o r i a s y p a r a a t i e s a r l a s p e n a s e n p a d r e s d e a d b e a t . < / P > < P > N o t a : E s t e p e r f i l s e e x t r a c t a d e l f o l l e t o c o n m e m o r a t i v o p u b l i c a d o a l a h o r a d e l a p r e s e n t a c i ó n d e l a s c o n c e s i o n e s d e H e i n z . < / P > < / T D > < / T A B L E > < B R > < B R > < / D I V > < / T R > < / T A B L E > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 % " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " a l i g n = " c e n t e r " > < t r b g c o l o r = " # 0 0 0 0 c c " > < t d c o l s p a n = " 5 " h e i g h t = " 1 0 " v a l i g n = " t o p " a l i g n = " c e n t e r " > < b r > < a h r e f = " . . / h e a l t h _ s a v i n g s _ a c c o u n t . h t m l " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > C u e n t a D e a h o r r o s D e l a S a l u d < / f o n t > < / a > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " m a i l t o : i n f o @ f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < f o n t c o l o r = " w h i t e " > é n t r e n o s e n c o n t a c t o c o n < / f o n t > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " . . / a d v e r t i s e - a d v e r t i s e . h t m l " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > A n u n c i e < / f o n t > < / a > < b r > < b r > < ! - - S i t e S e a r c h G o o g l e - - > < f o r m m e t h o d = " g e t " a c t i o n = " h t t p : / / w w w . g o o g l e . c o m / c u s t o m " t a r g e t = " g o o g l e _ w i n d o w " > < t a b l e b o r d e r = " 0 " b g c o l o r = " # f f f f f f " > < t r > < t d n o w r a p = " n o w r a p " v a l i g n = " t o p " a l i g n = " l e f t " h e i g h t = " 3 2 " > < / t d > < t d n o w r a p = " n o w r a p " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " d o m a i n s " v a l u e = " w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s b i " s t y l e = " d i s p l a y : n o n e " > I n c o r p o r e s u s t é r m i n o s d e l a b ú s q u e d a < / l a b e l > < i n p u t t y p e = " t e x t " n a m e = " q " s i z e = " 3 1 " m a x l e n g t h = " 2 5 5 " v a l u e = " " i d = " s b i " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s b b " s t y l e = " d i s p l a y : n o n e " > S o m e t a l a f o r m a d e l a b ú s q u e d a < / l a b e l > < i n p u t t y p e = " s u b m i t " n a m e = " s a " v a l u e = " B ú s q u e d a D e G o o g l e " i d = " s b b " > < / i n p u t > < / t d > < / t r > < t r > < t d > & n b s p ; < / t d > < t d n o w r a p = " n o w r a p " > < t a b l e > < t r > < t d > < i n p u t t y p e = " r a d i o " n a m e = " s i t e s e a r c h " v a l u e = " " i d = " s s 0 " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s s 0 " t i t l e = " S e a r c h t h e W e b " > < f o n t s i z e = " - 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " > W e b < / f o n t > < / l a b e l > < / t d > < t d > < i n p u t t y p e = " r a d i o " n a m e = " s i t e s e a r c h " v a l u e = " w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " c h e c k e d i d = " s s 1 " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s s 1 " t i t l e = " S e a r c h w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < f o n t s i z e = " - 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " > w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m < / f o n t > < / l a b e l > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c l i e n t " v a l u e = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " f o r i d " v a l u e = " 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " i e " v a l u e = " I S O - 8 8 5 9 - 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " o e " v a l u e = " I S O - 8 8 5 9 - 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c o f " v a l u e = " G A L T : # 0 0 8 0 0 0 ; G L : 1 ; D I V : # 3 3 6 6 9 9 ; V L C : 6 6 3 3 9 9 ; A H : c e n t e r ; B G C : F F F F F F ; L B G C : 3 3 6 6 9 9 ; A L C : 0 0 0 0 F F ; L C : 0 0 0 0 F F ; T : 0 0 0 0 0 0 ; G F N T : 0 0 0 0 F F ; G I M P : 0 0 0 0 F F ; F O R I D : 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " h l " v a l u e = " e n " > < / i n p u t > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / f o r m > < ! - - S i t e S e a r c h G o o g l e - - > < ! - - E n d P e r s o n a l S i t e S e a r c h F o r m - - > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > C o p y r i g h t 2 0 0 6 , c o m p a r t i m i e n t o e n l i n e a d e l a s f a m i l i a s u n a d i v i s i ó n d e c a m b i o s m á s e l e g a n t e s , L L C . < / f o n t > < / a > < b r > < / t r > < / t d > < / t a b l e > < p > < a h r e f = " h t t p : / / d e l . i c i o . u s / p o s t " o n c l i c k = " w i n d o w . o p e n ( ' h t t p : / / d e l . i c i o . u s / p o s t ? v = 4 & n o u i & j u m p = c l o s e & u r l = \ ' + e n c o d e U R I C o m p o n e n t ( l o c a t i o n . h r e f ) + ' & t i t l e = ' + e n c o d e U R I C o m p o n e n t ( d o c u m e n t . t i t l e ) , ' d e l i c i o u s ' , ' t o o l b a r = n o , w i d t h = 7 0 0 , h e i g h t = 4 0 0 ' ) ; r e t u r n f a l s e ; " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / d e l i c i o u s . p n g " a l t = " p a r e n t i n g " w i d t h = " 1 6 " h e i g h t = " 1 6 " h s p a c e = " 2 " b o r d e r = " 0 " a l i g n = " l e f t " > < s t r o n g > B o o k m a r k e s t o e n D e l . i c i o . u s < / s t r o n g > < / a > < / p > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 % " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " a l i g n = " c e n t e r " b g c o l o r = " # 1 8 A F D B " > < t r > < t d c o l s p a n = " 5 " h e i g h t = " 1 0 " v a l i g n = " t o p " a l i g n = " c e n t e r " > < b r > < b r > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h e a l t h _ s a v i n g s _ a c c o u n t . h t m l " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > C u e n t a D e a h o r r o s D e l a S a l u d < / f o n t > < / a > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " m a i l t o : i n f o @ f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < f o n t c o l o r = " w h i t e " > é n t r e n o s e n c o n t a c t o c o n < / f o n t > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a d v e r t i s e . h t m l " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > A n u n c i e < / f o n t > < / a > < b r > < b r > < ! - - S i t e S e a r c h G o o g l e - - > < f o r m m e t h o d = " g e t " a c t i o n = " h t t p : / / w w w . g o o g l e . c o m / c u s t o m " t a r g e t = " g o o g l e _ w i n d o w " > < t a b l e b o r d e r = " 0 " b g c o l o r = " # f f f f f f " > < t r > < t d n o w r a p = " n o w r a p " v a l i g n = " t o p " a l i g n = " l e f t " h e i g h t = " 3 2 " > < / t d > < t d n o w r a p = " n o w r a p " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " d o m a i n s " v a l u e = " w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s b i " s t y l e = " d i s p l a y : n o n e " > I n c o r p o r e s u s t é r m i n o s d e l a b ú s q u e d a < / l a b e l > < i n p u t t y p e = " t e x t " n a m e = " q " s i z e = " 3 1 " m a x l e n g t h = " 2 5 5 " v a l u e = " " i d = " s b i " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s b b " s t y l e = " d i s p l a y : n o n e " > S o m e t a l a f o r m a d e l a b ú s q u e d a < / l a b e l > < i n p u t t y p e = " s u b m i t " n a m e = " s a " v a l u e = " B ú s q u e d a D e G o o g l e " i d = " s b b " > < / i n p u t > < / t d > < / t r > < t r > < t d > & n b s p ; < / t d > < t d n o w r a p = " n o w r a p " > < t a b l e > < t r > < t d > < i n p u t t y p e = " r a d i o " n a m e = " s i t e s e a r c h " v a l u e = " " i d = " s s 0 " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s s 0 " t i t l e = " S e a r c h t h e W e b " > < f o n t s i z e = " - 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " > W e b < / f o n t > < / l a b e l > < / t d > < t d > < i n p u t t y p e = " r a d i o " n a m e = " s i t e s e a r c h " v a l u e = " w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " c h e c k e d i d = " s s 1 " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s s 1 " t i t l e = " S e a r c h w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < f o n t s i z e = " - 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " > w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m < / f o n t > < / l a b e l > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c l i e n t " v a l u e = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " f o r i d " v a l u e = " 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " i e " v a l u e = " I S O - 8 8 5 9 - 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " o e " v a l u e = " I S O - 8 8 5 9 - 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c o f " v a l u e = " G A L T : # 0 0 8 0 0 0 ; G L : 1 ; D I V : # 3 3 6 6 9 9 ; V L C : 6 6 3 3 9 9 ; A H : c e n t e r ; B G C : F F F F F F ; L B G C : 3 3 6 6 9 9 ; A L C : 0 0 0 0 F F ; L C : 0 0 0 0 F F ; T : 0 0 0 0 0 0 ; G F N T : 0 0 0 0 F F ; G I M P : 0 0 0 0 F F ; F O R I D : 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " h l " v a l u e = " e n " > < / i n p u t > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / f o r m > < ! - - S i t e S e a r c h G o o g l e - - > < ! - - E n d P e r s o n a l S i t e S e a r c h F o r m - - > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > C o p y r i g h t 2 0 0 6 , c o m p a r t i m i e n t o e n l i n e a d e l a s f a m i l i a s u n a d i v i s i ó n d e c a m b i o s m á s e l e g a n t e s , L L C . < / f o n t > < / s t r o n g > < b r > < b r > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . i c r a . o r g / s i t e l a b e l / " > < i m g s r c = " u s _ a w _ 8 8 x 3 1 . g i f " a l t = " " w i d t h = " 8 8 " h e i g h t = " 3 1 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / t r > < / t d > < t r > < t d > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " > < t r > < t d b g c o l o r = " # f f f f f f " > < p > < ! - - f o o t e r f a m i l y p a r e n t i n g a d i v i c e c h i l d d e v e l o p m e n t w h a t ' s f o r d i n n e r a n d A r e w e t h e r e y e t ? - - > < F O N T s i z e = " + 1 " > < S T R O N G > D e p a r t a m e n t o s : < / f o n t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > C a s e r o < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > P a r e n t i n g < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r a f t s . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > A r t e s < / f o n t > < / s t r o n g > & n b s p ; & n b s p ; < / f o n t > < / f o n t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w h a t s _ f o r _ d i n n e r . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > ¿ C e n a ? < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < / f o n t > < / f o n t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d - d e v e l o p m e n t / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > R e v e l a d o r D e l N i ñ o . < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < I M G s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w h i t e l i n e . g i f " a l t = " p a r e n t i n g f a m i l y m a g a z i n e " w i d t h = " 1 0 0 % " h e i g h t = " 2 " b o r d e r = " 0 " > < b r > < S T R O N G > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s c h o o l / s u m m e r - r e a d i n g . h t m l " > U n a n o t a d e l p r o f e s o r < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p s y c h o l o g i s t _ a r c h i v e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o n s e j o D e l a F a m i l i a T h e r a p i s t s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a s k c o m p u t e r g e e k / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P i d a l a c o m p u t a d o r a G e e k < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a r c h i v e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A r c h i v o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t r a v e l / f a m i l y - s u m m e r - v a c a t i o n s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > ¿ E s t a m o s A l l i T o d a v i a ? < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / b a b y _ n a m e s _ a n d _ a n n o u n c e m e n t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > * $ 1 3 5 $ * < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / b a b y _ a n n o u n c e m e n t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A v i s o s D e l N a c i m i e n t o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / o u t d o o r s / p i c n i c - c a m p i n g - b r e a k f a s t . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > E x t r e m i d a d e s Q u e a c a m p a n < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d - d e v e l o p m e n t / t w o - y e a r s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > D e s a r r o l l o D e l N i ñ o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d - s u p p o r t / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A y u d a D e N i ñ o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d r e n - b o o k s / c h i l d r e n s - b o o k - t r a v e l . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > L i b r o s D e l o s N i ñ o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / k i d _ f u n / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P á g i n a s D e l o s N i ñ o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h r i s t i a n _ p a r e n t i n g - b o d y - i m a g e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P a r e n t i n g C r i s t i a n o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p o l l 1 . p h p " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > S e n t i d o C o m ú n P a r e n t i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / C o m m u n i t y . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e c u r s o s y o r g a n i z a c i o n e s d e l a c o m u n i d a d < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p e r f e c t - m a r r i a g e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " < f o n t f a c e = " a r i a l " > P a r e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c o l u m n i s t . h t m l " > C o l u m n a s < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g / b u y - c o m p u t e r - c h e c k l i s t . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o m p u t a d o r a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r a f t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A r t e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r e d i t _ r e p a i r / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e p a r a c i ó n D e l C r é d i t o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / d o c t o r / r e s p e c t - e l d e r l y . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > E l D o c t o r A c k e r m a n < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / E d i t o r . h t m " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e d a c t o r < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / d a v i n c i - c o d e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > H o s p i t a l i d a d < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s a v e - e n v i r o n m e n t / g a r d e n - l i f e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A m b i e n t e < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r e d i t _ r e p a i r / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > F i n a n z a s D e l a F a m i l i a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t o d a y s _ f a m i l y . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o n s e j o d e l i d e r a z g o D e l a F a m i l i a < / f o n t > < / a > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t o d a y s f a m i l y f o r u m / i n d e x . p h p " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > F a m i l i a F o r o - D e h o y < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / k i d _ f u n / f r e e _ g a m e s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > J u e g o s L i b r e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / P S 2 - g a m e s - c h e a t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > T r a m p o s o D e l o s J u e g o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h e a l t h / b r a i n - f o o d . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > S a l u d < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h o m e s c h o o l i n g / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > H o m e s c h o o l i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f u n n y - j o k e s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > B r o m a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / k i d _ f u n / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > D i v e r s i ó n D e l C a b r i t o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / l e g a l - f o r m s / g e n e r a l . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A s u n t o s L e g a l e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P a r e n t i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g - h u m o r / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > H u m o r D e P a r e n t i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p e e r p r e s s u r e / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P r e s i ó n D e l P a r < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p e t s / d o g s - p u p p i e s / d o g - b r e e d . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A n i m a l e s d o m é s t i c o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p l o g / " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P o l i t i c a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f r e e - r e c i p e s / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e c e t a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s c h o o l / f a m i l y - v a c a t i o n - p l a n n i n g . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > E s c u e l a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s i n g l e p a r e n t / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > S o l o s P a d r e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s h o p g u i d e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o m p r a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s p o r t s / i n d e x . h t m " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > D e p o r t e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / v i t a m i n - c a t a r a c t . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > V i t a m i n a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f r e e - r e c i p e s / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > ¿ C u á l e s t á p a r a l a c e n a ? < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w o r k - a t - h o m e / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > T r a b a j o e n e l p a i s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . w e b m a s t e r s p r o f i t p a k . n e t / w e b s i t e s - f o r - s a l e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > W e b s i t e p a r a l a v e n t a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w e d d i n g / w e d d i n g - p l a n n i n g . h t m " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > B o d a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a r t i c l e s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P é r d i d a D e l P e s o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / y o g a . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > Y o g a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s i t e m a p . h t m l " > < S T R O N G > S i t e m a p < / S T R O N G > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c l a s s i f i e d s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > < S T R O N G > C l a s i f i c a d o < / a > < / D I V > < / F O N T > < / S T R O N G > < / p > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / t d > < / t r > < / t r > < / t d > < / t a b l e > < s c r i p t s r c = " h t t p : / / w w w . g o o g l e - a n a l y t i c s . c o m / u r c h i n . j s " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < / s c r i p t > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > _ u a c c t = " U A - 3 4 7 8 9 0 - 1 " ; u r c h i n T r a c k e r ( ) ; < / s c r i p t > < / b o d y > < / h t m l > < / B O D Y > < / H T M L >