< m e t a h t t p - e q u i v = " C o n t e n t - T y p e " c o n t e n t = " t e x t / h t m l ; c h a r s e t = i s o - 8 8 5 9 - 1 " > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > F u n d a m e n t o s D e l a C a s t a D e l P e r r o < m e t a c o n t e n t = " h t t p : / / w w w . d e s k s h a r e . c o m / s t . a s p x " n a m e = " S i t e T r a n s l a t o r " > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < M E T A N A M E = " d e s c r i p t i o n " C O N T E N T = " d o g B r e e d B a s i c s . " > < M E T A N A M E = " k e y w o r d s " C O N T E N T = " t e r r i e r s , h o u n d s , s p o r t i n g , s c e n t h o u n d s , s i g h t h o u n d s , h e r d i n g , p i t b u l l , t o y . " > < M E T A N A M E = " r a t i n g " C O N T E N T = " G e n e r a l " > < M E T A N A M E = " R O B O T S " C O N T E N T = " A L L " > < ! - - $ p a g e s i z e 7 6 0 , 3 0 0 0 $ - - > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > < s t y l e t y p e = " t e x t / c s s " > < ! - - B O D Y { f o n t - f a m i l y : " T i m e s N e w R o m a n " , T i m e s ; f o n t - s i z e : 1 6 ; } P . t e x t { f o n t - f a m i l y : " T i m e s N e w R o m a n " , T i m e s ; f o n t - s i z e : 1 6 ; m a r g i n - l e f t : 0 p x ; m a r g i n - t o p : 0 p x ; } - - > < / s t y l e > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > v a r a c e _ p a t h = ' . . / . . / ' ; < / s c r i p t > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a c e m e n u _ l o a d e r . j s " > < / s c r i p t > < l i n k t y p e = " t e x t / c s s " r e l = " s t y l e s h e e t " h r e f = " d e f a u l t . c s s " / > < / h e a d > < s c r i p t > n s 4 = d o c u m e n t . l a y e r s & & t r u e ; m s i e = d o c u m e n t . a l l & & t r u e ; f u n c t i o n i n i t ( ) { } < / s c r i p t > < b o d y b g c o l o r = " # F F F F F F " b a c k g r o u n d = " c l i p a r t / b a c k g r o u n d s / t i l e / d o g G r a y . g i f " t e x t = " # 0 0 0 0 0 0 " l i n k = " # 0 0 0 0 F F " v l i n k = " # 8 0 0 0 8 0 " o n L o a d = " i n i t ( ) " o n R e s i z e = " i f ( n s 4 ) h i s t o r y . g o ( 0 ) ; " m a r g i n h e i g h t = " 0 " m a r g i n w i d t h = " 1 " t o p m a r g i n = " 0 " l e f t m a r g i n = " 1 " h s p a c e = " 1 " v s p a c e = " 0 " > < t a b l e w i d t h = " 9 0 % " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s " > < t r > < t d > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " b o r d e r = " 2 " w i d t h = " 1 0 0 % " a l i g n = " c e n t e r " b o r d e r c o l o r = " # 1 8 A F D B " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s f u n f a m i l y " > < T R > < T D v a l i g n = " m i d d l e " a l i g n = " c e n t e r " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / i m a g e s / n e w l o g o . g i f " w i d t h = " 3 0 1 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " a l t = " F a m i l i e s O n l i n e M a g a z i n e P a r e n t i n g A d v i c e " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / n e w s m o m . g i f " w i d t h = " 1 0 0 " h e i g h t = " 6 5 " a l t = " g r a n d p a r e n t t e e n " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / i m a g e s / f a m i l y - p h o t o . j p g " a l t = " p a r e n t i n g c r a f t s r e c i p e s " w i d t h = " 1 0 8 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / i m a g e s / s i n g l e p a r e n t - p h o t o . j p g " a l t = " s i n g l e p a r e n t f a m i l y f u n " w i d t h = " 1 0 8 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s i g n u p . h t m l " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / i m a g e s / n e w s l e t t e r 2 . g i f " a l t = " P a r e n t i n g a d v i c e n e w s l e t t e r " w i d t h = " 1 2 8 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " c e n t e r " c o l s p a n = " 3 " b g c o l o r = " # f f f f f f " > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f a m i l i e s m e n u s u b . j s " > < / s c r i p t > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > A C E D i s p l a y M e n u ( ) ; < / s c r i p t > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > A C E C r e a t e M e n u ( ) ; o n l o a d = A C E L o a d M e n u ; < / s c r i p t > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 % " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " a l i g n = " c e n t e r " > < T R > < t d > < S C R I P T t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < ! - - g o o g l e _ a d _ c l i e n t = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " ; g o o g l e _ a d _ w i d t h = 4 6 8 ; g o o g l e _ a d _ h e i g h t = 1 5 ; g o o g l e _ a d _ f o r m a t = " 4 6 8 x 1 5 _ 0 a d s _ a l " ; g o o g l e _ a d _ c h a n n e l = " " ; g o o g l e _ c o l o r _ b o r d e r = " F F F F F F " ; g o o g l e _ c o l o r _ l i n k = " 0 0 0 0 c c " ; g o o g l e _ c o l o r _ b g = " F F F F F F " ; g o o g l e _ c o l o r _ t e x t = " 0 0 0 0 0 0 " ; g o o g l e _ c o l o r _ u r l = " 0 0 8 0 0 0 " ; / / - - > < / S C R I P T > < S C R I P T t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / p a g e a d 2 . g o o g l e s y n d i c a t i o n . c o m / p a g e a d / s h o w _ a d s . j s " > < / S C R I P T > < / T D > < T D > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t " > < ! - - / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = / / C o p y r i g h t 2 0 0 3 b y j s C o d e . c o m / / S o u r c e : j s C o d e . c o m / / A u t h o r : e t L u x / / F r e e f o r a l l ; b u t p l e a s e l e a v e i n t h e h e a d e r . / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = / / m e s s a g e t o s h o w i n n o n - I E b r o w s e r s v a r t x t = " B o o k m a r k U s ! " / / d o n o t e d i t b e l o w t h i s l i n e / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = v a r u r l = t h i s . l o c a t i o n ; v a r w h o = d o c u m e n t . t i t l e ; v a r v e r = n a v i g a t o r . a p p N a m e v a r n u m = p a r s e I n t ( n a v i g a t o r . a p p V e r s i o n ) i f ( ( v e r = = " M i c r o s o f t I n t e r n e t E x p l o r e r " ) & & ( n u m > = 4 ) ) { d o c u m e n t . w r i t e ( ' < A H R E F = " j a v a s c r i p t : w i n d o w . e x t e r n a l . A d d F a v o r i t e ( u r l , w h o ) ; " ' ) ; d o c u m e n t . w r i t e ( ' o n M o u s e O v e r = " w i n d o w . s t a t u s = ' ) d o c u m e n t . w r i t e ( " t x t ; r e t u r n t r u e " ) d o c u m e n t . w r i t e ( ' " o n M o u s e O u t = " w i n d o w . s t a t u s = ' ) d o c u m e n t . w r i t e ( " ' ' ; r e t u r n t r u e " ) d o c u m e n t . w r i t e ( ' " > ' + t x t + ' < / a > ' ) } e l s e { t x t + = " ( C t r l + D ) " d o c u m e n t . w r i t e ( t x t ) } / / - - > < / s c r i p t > < / T D > < T D > < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t e l l . p h p " > < F O N T s i z e = " 4 " > < S T R O N G > D i g a a a m i g o < / S T R O N G > < / F O N T > < / A > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < t d r o w s p a n = " 2 " > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " s r c = " h t t p : / / w w w . a l t a v i s t a . c o m / s t a t i c / s c r i p t s / t r a n s l a t e _ e n g l . j s " > < / s c r i p t > < / t d > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " w i d t h = " 7 1 4 " > < t r > < t d w i d t h = " 3 2 6 " h e i g h t = " 0 " > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > < i m g s r c = " d o g T a g . g i f " h e i g h t = " 1 " w i d t h = " 3 2 6 " > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < / t d > < t d w i d t h = " 2 6 " h e i g h t = " 0 " > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > < i m g s r c = " d o g T a g . g i f " h e i g h t = " 1 " w i d t h = " 2 6 " > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < / t d > < t d w i d t h = " 1 9 9 " h e i g h t = " 0 " > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > < i m g s r c = " d o g T a g . g i f " h e i g h t = " 1 " w i d t h = " 1 9 9 " > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < / t d > < t d w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 0 " > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > < i m g s r c = " d o g T a g . g i f " h e i g h t = " 1 " w i d t h = " 1 " > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < / t d > < t d w i d t h = " 1 5 9 " h e i g h t = " 0 " > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > < i m g s r c = " d o g T a g . g i f " h e i g h t = " 1 " w i d t h = " 1 5 9 " > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < / t d > < t d w i d t h = " 3 " h e i g h t = " 0 " > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > < i m g s r c = " d o g T a g . g i f " h e i g h t = " 1 " w i d t h = " 3 " > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < / t d > < t d w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 0 " > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > < i m g s r c = " d o g T a g . g i f " h e i g h t = " 1 " w i d t h = " 1 " > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < / t d > < / t r > < t r > < t d w i d t h = " 3 2 6 " h e i g h t = " 1 6 8 " r o w s p a n = " 5 " v a l i g n = " t o p " > < i m g s r c = " o b j e c t s / p e t L e a s h R e d . g i f " w i d t h = " 3 2 6 " h e i g h t = " 1 6 8 " > < / t d > < t d w i d t h = " 3 8 9 " h e i g h t = " 4 9 " c o l s p a n = " 6 " > < / t d > < / t r > < t r > < t d w i d t h = " 2 6 " h e i g h t = " 3 4 " > < / t d > < t d w i d t h = " 3 6 3 " h e i g h t = " 3 4 " c o l s p a n = " 5 " v a l i g n = " t o p " > < i m g s r c = " f r a m e s / t e x t B o x _ b l u e . g i f " w i d t h = " 3 6 3 " h e i g h t = " 3 4 " > < / t d > < / t r > < t r > < t d w i d t h = " 3 8 9 " h e i g h t = " 3 1 " c o l s p a n = " 6 " > < / t d > < / t r > < t r > < t d w i d t h = " 2 2 5 " h e i g h t = " 2 2 " c o l s p a n = " 2 " > < / t d > < t d w i d t h = " 1 6 0 " h e i g h t = " 2 2 " c o l s p a n = " 2 " v a l i g n = " t o p " > < i m g s r c = " t i t l e B a r _ b l a c k _ s m . g i f " w i d t h = " 1 6 0 " h e i g h t = " 2 2 " > < / t d > < t d w i d t h = " 4 " h e i g h t = " 2 2 " c o l s p a n = " 2 " > < / t d > < / t r > < t r > < t d w i d t h = " 2 2 6 " h e i g h t = " 3 2 " c o l s p a n = " 3 " > < / t d > < t d w i d t h = " 1 5 9 " h e i g h t = " 4 6 1 " r o w s p a n = " 2 " v a l i g n = " t o p " b g c o l o r = " # 8 2 B 4 D F " > < p c l a s s = " t e x t " > < ! - - $ e m p t y T e x t $ - - > < / p > < / t d > < t d w i d t h = " 4 " h e i g h t = " 3 2 " c o l s p a n = " 2 " > < / t d > < / t r > < t r > < t d w i d t h = " 5 5 2 " h e i g h t = " 4 2 9 " c o l s p a n = " 4 " > < / t d > < t d w i d t h = " 4 " h e i g h t = " 4 2 9 " c o l s p a n = " 2 " > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < d i v i d = " e 1 7 " s t y l e = " p o s i t i o n : a b s o l u t e ; l e f t : 3 7 7 ; t o p : 2 8 8 ; w i d t h : 2 5 9 ; h e i g h t : 2 6 ; " > < p c l a s s = " t e x t " > < b > < f o n t f a c e = " A r i a l " s i z e = " 4 " > < s p a n s t y l e = " f o n t - s i z e : 2 0 ; l i n e - h e i g h t : 2 4 p x ; " > A n i m a l e s d o m é s t i c o s D e l a F a m i l i a D e l o s P e r r o s < / s p a n > < / f o n t > < / b > < / p > < / d i v > < d i v i d = " e 1 6 " s t y l e = " p o s i t i o n : a b s o l u t e ; l e f t : 1 6 2 ; t o p : 1 8 5 ; w i d t h : 3 7 0 ; h e i g h t : 4 6 1 ; " > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " w i d t h = " 3 7 0 " > < t r > < t d w i d t h = " 3 7 0 " h e i g h t = " 2 8 0 0 " v a l i g n = " t o p " b g c o l o r = " # 8 2 B 4 D F " v a l i g n = " t o p " > < p c l a s s = " t e x t " > < ! - - $ e m p t y T e x t $ - - > < / p > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / d i v > < d i v i d = " e 1 2 " s t y l e = " p o s i t i o n : a b s o l u t e ; l e f t : 5 6 2 ; t o p : 3 5 0 ; w i d t h : 1 4 1 ; h e i g h t : 1 7 6 ; " > < i m g s r c = " d o g F a c e . j p g " w i d t h = " 1 4 1 " h e i g h t = " 1 7 6 " > < p > < a h r e f = " h t t p : / / g e r i j . s i t s t a y . h o p . c l i c k b a n k . n e t " t a r g e t = " t o p " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > S i e n t e L a E s t a n c i a T r a e n < / f o n t > < / a > < b r > G u i a D e l C o m p o r t a m i e n t o D e l P e r r o < / p > < p > < a h r e f = " h t t p : / / c l i c k . l i n k s y n e r g y . c o m / f s - b i n / c l i c k ? i d = 9 P k z 3 F X L 0 t 0 & o f f e r i d = 5 6 7 5 3 . 1 0 0 0 0 0 6 6 & t y p e = 4 & s u b i d = 0 " > < I M G w i d t h = " 1 2 5 " h e i g h t = " 1 2 5 " a l t = " 1 - 8 0 0 - P e t M e d s - F r e e S h i p p i n g " b o r d e r = " 0 " s r c = " h t t p : / / w w w . 1 8 0 0 p e t m e d s . c o m / b a n n e r s / 5 o f f / 1 2 5 x 1 2 5 _ C . g i f " > < / a > < I M G b o r d e r = " 0 " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " s r c = " h t t p : / / a d . l i n k s y n e r g y . c o m / f s - b i n / s h o w ? i d = 9 P k z 3 F X L 0 t 0 & b i d s = 5 6 7 5 3 . 1 0 0 0 0 0 6 6 & t y p e = 4 & s u b i d = 0 " > < a h r e f = " h t t p : / / s t o r e f r o n t . l i n k s y n e r g y . c o m / f s - b i n / s t o r e ? e i d = 9 P k z 3 F X L 0 t 0 & o f f e r i d = 5 6 7 5 3 & s t i d = 1 3 & s u b i d = " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > < f o n t c o l o r = " w h i t e " > L o s M e j o r e s P r o d u c t o s V e n d e d o r e s D e l a P u l g a Y D e l a S e ñ a l < / f o n t > < / f o n t > < / a > < / p > < p > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > < a t a r g e t = " _ n e w " h r e f = " h t t p : / / w w w . s h a r e a s a l e . c o m / r . c f m ? b = 2 5 2 7 3 & u = 1 3 6 2 0 6 & m = 6 2 1 1 & u r l l i n k = & a f f t r a c k = " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . s h a r e a s a l e . c o m / i m a g e / 1 8 0 X 5 0 ( 1 ) . g i f " b o r d e r = 0 > < / a > < / d i v > < / p > < / d i v > < / d i v > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " w i d t h = " 1 4 1 " > < t r > < t d w i d t h = " 1 4 1 " h e i g h t = " 1 4 " a l i g n = " c e n t e r " v a l i g n = " t o p " > < p c l a s s = " t e x t " > < f o n t s i z e = " 1 " > < s p a n s t y l e = " f o n t - s i z e : 1 0 ; l i n e - h e i g h t : 1 3 p x ; " > < / s p a n > < / f o n t > < / p > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / d i v > < d i v i d = " e 8 " s t y l e = " p o s i t i o n : a b s o l u t e ; l e f t : 5 6 2 ; t o p : 4 8 8 ; w i d t h : 1 4 1 ; h e i g h t : 1 4 ; " > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " w i d t h = " 1 4 1 " > < t r > < t d w i d t h = " 1 4 1 " h e i g h t = " 1 4 " a l i g n = " c e n t e r " v a l i g n = " t o p " > < p c l a s s = " t e x t " > < f o n t s i z e = " 1 " > < s p a n s t y l e = " f o n t - s i z e : 1 0 ; l i n e - h e i g h t : 1 3 p x ; " > < / s p a n > < / f o n t > < / p > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / d i v > < d i v i d = " e 4 " s t y l e = " p o s i t i o n : a b s o l u t e ; l e f t : 1 ; t o p : 1 9 0 ; w i d t h : 1 3 7 ; h e i g h t : 5 1 5 ; " > < ! - - $ n a v b a r P l a c e h o l d e r a c t i v e = % I m a g e A s s e t I m p l : d o g T a g . g i f i n a c t i v e = % I m a g e A s s e t I m p l : d o g T a g . g i f m o u s e o v e r = % I m a g e A s s e t I m p l : d o g T a g . g i f b o l d = t r u e i t a l i c = f a l s e u n d e r l i n e = f a l s e f o n t = A r i a l < f o n t c o l o r = F F F F F F f o n t s i z e = 1 2 s p a c i n g = 0 o r i e n t a t i o n = v e r t i c a l $ - - > < ! - - $ b e g i n e x c l u d e $ - - > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " b o r d e r = 1 w i d t h = 1 3 9 h e i g h t = 5 1 7 > < t r > < t d a l i g n = c e n t e r b g c o l o r = " # c c c c f f " v a l i g n = " t o p " > < f o n t f a c e = " A r i a l " s i z e = " - 1 " > < p > < p > < a h r e f = " . . / c a t s / c a t - a d o p t i o n . h t m l " > G a t o s y g a t i t o s < / a > < / p > < p > < a h r e f = " n e w - p e t - d o g s . h t m l " > < s t r o n g > A n i m a l d o m é s t i c o N u e v o < / s t r o n g > < / a > < / p > < a h r e f = " f e e d i n g _ d o g s . h t m l " > < s t r o n g > P e r r o s D e A l i m e n t a c i ó n < / s t r o n g > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " h e a l t h - c a r e - d o g s . h t m l " > < s t r o n g > C u i d a d o m é d i c o < / s t r o n g > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " d o g - g r o o m i n g . h t m l " > < s t r o n g > P r e p a r a c i ó n D e l P e r r o < / s t r o n g > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " d o g s - a c c i d e n t - p r e v e n t i o n . h t m l " > < s t r o n g > P r e v e n c i ó n D e A c c i d e n t e s < / s t r o n g > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " d o g - b r e e d . h t m l " > < s t r o n g > F u n d a m e n t o s D e l a C a s t a D e l P e r r o < / s t r o n g > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " p e t - b o r d i n g . h t m l " > < s t r o n g > A n i m a l d o m é s t i c o B o r d i n g < / s t r o n g > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " . . / . . / t i p s / p e t - c h o k i n g . h t m l " > < s t r o n g > E l E s t r a n g u l a r D e l A n i m a l d o m é s t i c o - M a n i o b r a D e H e i m l i c h < / s t r o n g > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " . . / . . / t i p s / c o o l - d o g - m a t s . h t m l " > < s t r o n g > E s t e r a s F r e s c a s D e l P e r r o < / s t r o n g > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " t a r t a r - c o n t r o l . h t m l " > < s t r o n g > C o n t r o l D e l T á r t a r o < / s t r o n g > < / a > < / p > < p > < a h r e f = " o l d e r - p e t s . h t m l " > < s t r o n g > A n i m a l e s d o m é s t i c o s M á s v i e j o s < / s t r o n g > < / a > < / p > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < ! - - g o o g l e _ a d _ c l i e n t = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " ; g o o g l e _ a d _ w i d t h = 1 2 0 ; g o o g l e _ a d _ h e i g h t = 6 0 0 ; g o o g l e _ a d _ f o r m a t = " 1 2 0 x 6 0 0 _ a s " ; g o o g l e _ a d _ t y p e = " t e x t _ i m a g e " ; g o o g l e _ a d _ c h a n n e l = " " ; / / - - > < / s c r i p t > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / p a g e a d 2 . g o o g l e s y n d i c a t i o n . c o m / p a g e a d / s h o w _ a d s . j s " > < / s c r i p t > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < ! - - $ e n d e x c l u d e $ - - > < / d i v > < d i v i d = " e 3 " s t y l e = " p o s i t i o n : a b s o l u t e ; l e f t : 1 8 0 ; t o p : 1 4 8 ; w i d t h : 3 4 0 ; h e i g h t : 1 2 1 ; " > < p c l a s s = " t e x t " > < b > < f o n t f a c e = " A r i a l " s i z e = " 2 " > < s p a n s t y l e = " f o n t - s i z e : 1 2 ; l i n e - h e i g h t : 1 5 p x ; " > F u n d a m e n t o s D e l a C a s t a D e l P e r r o < b r > < / s p a n > < / f o n t > < / b > < f o n t f a c e = " A r i a l " s i z e = " 2 " > < s p a n s t y l e = " f o n t - s i z e : 1 2 ; l i n e - h e i g h t : 1 5 p x ; " > < P > < b r > < h 3 > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > F u n d a m e n t o s D e l a C a s t a D e l P e r r o < / d i v > < / h 3 > L o s p e r r o s f u e r o n c r i a d o s o r i g i n a l m e n t e p a r a r e a l i z a r " t r a b a j o s e s p e c i f i c o s , " p o r e j e m p l o l a c a z a , l a r e u n i ó n , y g u a r d a r . A l g u n a s c a s t a s f u e r o n d e s a r r o l l a d a s e s p e c i f i c a m e n t e p a r a s e r c o m p a ñ e r o s ( e l " r e g a z o s u p u e s t o p e r s i g u e " ) p a r a l o s s e r e s h u m a n o s . P o r s u p u e s t o , t o d a s l a s c a s t a s s i r v i e r o n e s t e ú l t i m o p a p e l a l o s g r a d o s q u e d i f e r e n c i a b a n . R e a l i z a r l o m á s m e j o r p o s i b l e e s t a s t a r e a s , l o s c r i a d o r e s s e l e c c i o n a d o s p a r a l a s c a l i d a d e s f i s i c a s , m e n t a l e s , y t e m p e r a m e n t a l m e j o r - s a t i s f e c h a s a l o s r e q u i s i t o s d e l o s " t r a b a j o s " p a r a c u á l f u e r o n c r i a d o s e s t o s p e r r o s . < / P > < P > Q u é s i g u e e s u n a d e s c r i p c i ó n d e l a s c a l i d a d e s , d e l a s n e c e s i d a d e s , y d e l a s p r o p e n s i o n e s t i p i c a s d e g r u p o s o d e t i p o s d e p e r r o s . E s n o e l A K C t r a d i c i o n a l q u e a g r u p a , s i n o u n o q u e e n l u g a r d e o t r o a g r u p a l o s p e r r o s b a s a d o s e n l a s c a l i d a d e s d e s e a b l e s p a r a l o s t r a b a j o s q u e d e b i a n p a r a r e a l i z a r s e . E s i m p o r t a n t e r e c o r d a r q u e é s a d e n t r o d e l a s c a s t a s a l l i e s v a r i a b i l i d a d c o n s i d e r a b l e ; l o s p e r r o s s o n i n d i v i d u o s y s u c o m p o r t a m i e n t o e s u n a c o m b i n a c i ó n d e c a r a c t e r i s t i c a s h e r e d a d a s , h i s t o r i a y l a s e x p e r i e n c i a s t e m p r a n a s , y e n t r e n a m i e n t o ( o c a r e z c a d e e s o ) . < / P > < P > < S T R O N G > < E M > N u e s t r a m e t a e n e l a b a s t e c i m i e n t o d e e s t a i n f o r m a c i ó n e s a y u d a r l e a e n c o n t r a r l a c a s t a o l a m e z c l a d e l a c a s t a m e j o r - s a t i s f e c h a a s u f o r m a d e v i d a , n e c e s i d a d e s , e x p e c t a t i v a s , y e x p e r i e n c i a . < / E M > < / S T R O N G > < / P > < P > < S P A N c l a s s = t e x t _ h e a d e r 2 > H O U N D S D E L A V I S T A < / S P A N > < B R > ( e . g . , a f g a n o , B a s e n j i , b o r z o i , G a l g o , W o l f h o u n d i r l a n d é s , h o u n d d e P h a r o a h , S a l u k i , D e e r h o u n d e s c o c é s , W h i p p e t ) < B R > L o s h o u n d s d e l a v i s t a f u e r o n c r i a d o s p a r a b u s c a r v i e n d o , s i g u i e n d o , p e r s i g u i e n d o , y u s a n d o a b a j o d e j u e g o g r a n d e . . . s i n l a d i r e c c i ó n d e s e r e s h u m a n o s . A s i , t i e n e n u n f u e r t e p r e s a - c o n d u c e n y p u e d e n n o c a b e r b i e n e n h o g a r e s c o n l o s g a t o s y o t r o s c r i t t e r s p e q u e ñ o s . S o n m u y i n d e p e n d i e n t e y p o r l o t a n t o d i f i c i l d e e n t r e n a r . M i e n t r a s q u e l a s p a t a t a s d e l s o f á t o t a l e s , e l l a s r e q u i e r e n e j e r c i c i o d i a r i o , v i g o r o s o . P o r q u e f u e r o n c r i a d a s p a r a p e r s e g u i r , n o p u e d e n s e r a p a g a d o - c o n d u c e n e x c e p t o a d e n t r o u n á r e a s e g u r a , c e r c a d a . C l a s i f i c a n m u c h o s d e e l l o s c o m o l a s " c a s t a s g i g a n t e s , " y d e b i d o a s u t a m a ñ o g r a n d e , e l l a s p u e d e n n o h a c e r b i e n c o n l o s n i ñ o s p e q u e ñ o s o l a s p e r s o n a s m a y o r e s . S i n e m b a r g o , m u c h o s s e s a b e n p a r a s e r a p a c i b l e s y s e n s i b l e s . M u c h o s , c o m o e l a f g a n o y e l b o r z o i , r e q u i e r e n c e p i l l a r r e g u l a r . < / P > < P > < S P A N c l a s s = t e x t _ h e a d e r 2 > H O U N D S D E L O L O R < / S P A N > - S m a l l / M e d i u m < B R > ( e . g . , b e a g l e , D a c h s h u n d , F o x h o u n d , h a r r i e r , h o u n d d e w a l k e r d e T r e e i n g ) < B R > C r i a d o a l a p i s t a , s i g a , y p r e s a d e l h a l l a z g o e n g r u p o s q u e s e c o m u n i c a n e l u n o c o n e l o t r o v o c a l l y . E l v o c a l i z i n g p e r s i s t e n t e e s u n c o m p o r t a m i e n t o c o m ú n e n t r e e s t o s h o u n d s . T i e n e n u n a m e n t a l i d a d f u e r t e d e l p a q u e t e , y s e g u i r á n s u s n a r i c e s d o n d e q u i e r a q u e . A s i , r e q u i e r e n c e r c a r y e l a l o j a m i e n t o s e g u r o s e n e l p l o m o . C o m o l a m a y o r i a d e l o s h o u n d s , s o n i n d e p e n d i e n t e s y d i f i c i l e s d e e n t r e n a r . T a m b i é n t i e n e n n i v e l e s d e a l t a e n e r g i a b i e n e n e d a d a d u l t a . < / P > < P > < S P A N c l a s s = t e x t _ h e a d e r 2 > H O U N D S D E L O L O R < / S P A N > - g r a n d e < B R > ( e . g . , n e g r o y T a n C o o n h o u n d , B l o o d h o u n d , C o o n h o u n d , R e d b o n e , h o u n d d e P l o t t ) < B R > C o m o s u s p a r i e n t e s m á s p e q u e ñ o s , e l o l o r g r a n d e p e r s i g u e l a p i s t a y s i g u e l a p r e s a v i a o l o r . T r a b a j a n g e n e r a l m e n t e s o l o o e n l o s p a r e s q u e s e e x t i e n d e n e x t e n s a m e n t e d e s u s c o m p a ñ e r o s h u m a n o s y q u e a l e r t a n s u l o c a l i z a c i ó n y " e n c u e n t r e " v o c a l l y . H o u n d s m á s g r a n d e s d e l o l o r t i e n d e n p a r a s e r m á s l e n t o s , m á s s u a v e s , y m á s i n d e p e n d i e n t e s q u e s u s p a r i e n t e s m á s p e q u e ñ o s . M u c h o s d e e s t o s p e r r o s ( e . g . , B l o o d h o u n d s ) s o n g r a n d e s y p e s a d o s , q u e l o s h a c e m e n o s c o n v e n i e n t e s p a r a l o s n i ñ o s p e q u e ñ o s y l a s p e r s o n a s m a y o r e s . C o m o c o n t o d o s l o s h o u n d s , s u t e n d e n c i a n a t u r a l l o s h a c e a m b i e n t a l - o r i e n t a d o s q u e o r i e n t a d o s a l u s o c ó m o d o . < / P > < P > < S P A N c l a s s = t e x t _ h e a d e r 2 > E L D I V E R T I R S E < / S P A N > < B R > ( e . g . , p e r r o p e r d i g u e r o r e v e s t i d o p l a n o , p e r r o p e r d i g u e r o d e o r o , p e r r o p e r d i g u e r o d e L a b r a d o r , S h o r t h a i r a l e m á n , B r e t a ñ a , s e t t e r i n g l é s , p o o d l e e s t á n d a r , s e t t e r i r l a n d é s , R h o d e s i a n R i d g e b a c k ) < B R > E s t o s p e r r o s f u e r o n c r i a d o s p a r a l i m p i a r y p a r a r e c u p e r a r p á j a r o s c o n u n c h o r r o d e a g u a b a j o d i r e c c i ó n d e s u s g u a r d a s h u m a n o s . P o r q u e f u e r o n c r i a d o s p a r a t r a b a j a r c o n l a g e n t e , t i e n d e n p a r a s e r m u y a t e n t o s p o b l a r y e n t r e n a r a l g o f á c i l m e n t e . S i n e m b a r g o , p u e s t o q u e f u e r o n c r i a d o s p a r a e l g r a n s t a m i n a , s o n m u y e n é r g i o s y r e q u i e r e n e j e r c i c i o d i a r i o e x t e n s o . M u c h o s d e e l l o s s o n a l t a m e n t e v o c a l e s . < / P > < P > < S P A N c l a s s = t e x t _ h e a d e r 2 > T E R R I E R S < / S P A N > < B R > ( e . g . , A i r e d a l e , B o s t o n T e r r i e r , c a i r n T e r r i e r , z o r r o T e r r i e r , p a r s o n R u s s e l l , a z u l d e l k e r r y , r a t a T e r r i e r , m i n i S c h n a u z e r , S c o t t y , W h e a t o n ) < B R > C r i a d o p a r a e n c o n t r a r , s i g a , c a v e h a c i a f u e r a , y m a t e a l j u e g o p e q u e ñ o ( a m e n u d o m á s g r a n d e q u e e l l o s m i s m o s ) s i n l a i n s t r u c c i ó n d e s u s s e r e s h u m a n o s . M i e n t r a s q u e l o s t e r r i e r s v a r i a n d e t a m a ñ o y c u b r e n , t o d o s t i e n e n t e m p e r a m e n t o s s i m i l a r e s : e n e r g i a , f e i s t y m u y i n d e p e n d i e n t e s , a l t o s , y e l e s t a d o - b u s c a r . é s t o s s o n c o n f r e c u e n c i a 1 0 0 p e r r o s d e l a l i b r a e n p a q u e t e s a l g o p e q u e ñ o s . M u c h o s s e s a b e n p a r a s e r p e r r o a g r e s i v o . M u c h o s n o s o n b u e n o s c o n l o s g a t o s y o t r o s c r i t t e r s p e q u e ñ o s , n i s o n p a r t i c u l a r m e n t e b i e n a d a p t a d o s a l o s n i ñ o s p e q u e ñ o s . E s t o s p e r r o s r e q u i e r e n l a d i r e c c i ó n h u m a n a d e l a f i r m a ( p e r o n o r e s p o n d a b i e n a l a " f u e r z a , " q u e n o s e s u g i e r e d e h e c h o p a r a n i n g ú n p e r r o ) . R e f i e r e n a e s t e g r u p o c o n f r e c u e n c i a c o m o l o s p e r r o s c o n u n a " a c t i t u d . " < / P > < P > < S P A N c l a s s = t e x t _ h e a d e r 2 > R E U N I ó N < / S P A N > < B R > ( e . g . , p e r r o a u s t r a l i a n o d e l o s g a n a d o s , p a s t o r a u s t r a l i a n o , c o l l i e b a r b u d o , c o l l i e d e f r o n t e r a , c o l l i e , p e r r o d e l p a s t o r a l e m á n , S h e t l a n d S h e e p d o g ) < B R > C r i a d o p a r a m a n i p u l a r y p a r a p r o t e g e r e l g a n a d o i n d e p e n d i e n t e m e n t e o c o m o s o c i o c o n s u s g u a r d a s h u m a n o s . é s t o s s o n p e r r o s d e l a e n e r g i a m u y a l t a , y m i e n t r a s q u e s o n g e n e r a l m e n t e a b s o l u t a m e n t e o r i e n t a d o s a l u s o c ó m o d o , t a m b i é n t i e n e n u n a r a y a i n d e p e n d i e n t e . E s t o s t r a b a j o s d e l a n e c e s i d a d d e l o s p e r r o s d e h a c e r , y s i d e b a j o - e s t a ' n e j e r c i t a d o s y / o a g u j e r e a d o s , e n c u e n t r a n c o s a s p a r a h a c e r , y e s a s c o s a s n o s i e m p r e a a c e p t a b l e a s u s s e r e s h u m a n o s ( e . g . , r e d o n d e o e n c i m a d e c a b r i t o s e n l a v e c i n d a d , e l d e s t r u c t i v e n e s s ) . E s t o s p e r r o s s o b r e s a l e n e n l a o b e d i e n c i a , l a a g i l i d a d , l a b o l a d e l a m o s c a , y , p o r s u p u e s t o , l a r e u n i ó n . N e c e s i t a n l a s u p e r v i s i ó n a l r e d e d o r d e n i ñ o s p e q u e ñ o s c o m o t i e n e n u n a t e n d e n c i a f u e r t e a p e r s e g u i r y a p e l l i z c a r , c o m p o r t a m i e n t o s b i e n a d a p t a d o s a s u p a p e l c o m o h e r d e r s , p e r o p r o b l e m á t i c o s p a r a l a g e n t e . < / P > < P > < S P A N c l a s s = t e x t _ h e a d e r 2 > S E L F - E M P L O Y E D < / S P A N > < B R > ( e . g . , A k i t a , p e r r o e s q u i m a l a m e r i c a n o , b o x e a d o r , B r i a r d , d o b e r m a n , c h o w , M a l a m u t e , T e r r a n o v a , R o t t w e i l e r , S t . B e r n a r d ) < B R > E s t o s p e r r o s f u e r o n c r i a d o s p a r a l o s t r a b a j o s q u e r e q u i r i e r o n e l p e n s a m i e n t o d e l i n d e p e n d e n t : m a n a d a s y c a r a c t e r i s t i c a d e p r o t e c c i ó n , t i r a n d o d e l o s c a r r o s y t r i n e o s , a g u a y r e s c a t e d e l a n i e v e . E s t o s p e r r o s r e q u i e r e n g e n e r a l m e n t e e j e r c i c i o s u b s t a n c i a l , e l e n t r e n a m i e n t o , y d e s a f i o s m e n t a l e s m a n t e n e r l o s m a n e j a b l e s y f e l i c e s . l a a g r e s i ó n d e l P e r r o - a - p e r r o e s a l g o c o m ú n e n e s t e g r u p o . < / P > < P > < S P A N c l a s s = t e x t _ h e a d e r 2 > H O Y O B U L L < / S P A N > < B R > ( H o y o A m e r i c a n o B u l l T e r r i e r , S t a f f o r d s h i r e A m e r i c a n o T e r r i e r , S t a f f o r d s h i r e T e r r i e r ) < B R > C r i a d o c o m o l u c h a n d o p e r r o s , s o n t i p i c a m e n t e e s p e c i a l m e n t e a t l é t i c o s , t i e n e n u n a a l t a d o l o r - t o l e r a n c i a , y u n f u e r t e p r e s a - c o n d u c e . H i s t ó r i c a m e n t e , n i n g u n a a g r e s i ó n h a c i a s e r e s h u m a n o s n o f u e t o l e r a d a , a s i n o e s i n t r i n s e c a m e n t e u n a p a r t e d e e s t a s c a s t a s . E s t o s p e r r o s e r a n c o n f r e c u e n c i a c o m p a ñ e r o s d e l a f a m i l i a y f u e r o n d i r i g i d o s e x t e n s i v a m e n t e p o r l o s s e r e s h u m a n o s a n t e s , d u r a n t e , y d e s p u é s d e l u c h a s . A h o r a g u a r d a d o e n g r a n p a r t e c o m o c o m p a ñ e r o s , h a y é s o s q u e c r i a n p a r a l a a g r e s i ó n h a c i a l o s s e r e s h u m a n o s ( p e r r o s s u p u e s t o s d e l " p r o t e c t o r " ) y p a r a l u c h a r , q u e s i g u e s i e n d o l e g a l e n a l g u n o s e s t a d o s , y e n c u r s o i n c l u s o e n é s o s d o n d e e s t á i l e g a l . M i e n t r a s q u e c o n f r e c u e n c i a s o n b u e n o s l o s p e r r o s d e l a f a m i l i a , s u a l t o p r e s a - c o n d u c e n m a r c a s e l l a s e n g r a n p a r t e i n a d e c u a d a s p a r a l o s h o g a r e s c o n l o s g a t o s y o t r o s c r i t t e r s p e q u e ñ o s . S o n c o n f r e c u e n c i a p e r r o a g r e s i v o . R e q u i e r e n l a d i r e c c i ó n f u e r t e y e l e n t r e n a m i e n t o c o n s t a n t e . T a m b i é n r e q u i e r e n e j e r c i c i o s u b s t a n c i a l , r e g u l a r . D e s a f o r t u n a d a m e n t e , l o s h o y o s h a n d e s a r r o l l a d o u n a m a l a r e p u t a c i ó n d e b i d o a a l g u n o l o s p e r r o s g r a v e m e n t e c r i a d o s , h i s t e r i a d e l o s m e d i o s , y l a s i n t e r d i c c i o n e s d e l a c a s t a e n l u g a r e s d e l o s a l g u n o s E . E . U . U . y p a i s e s e x t r a n j e r o s . G u á r d e s e q u e h a y u n a l i s t a c a d a v e z m a y o r d e l a s c o m p a ñ i a s d e s e g u r o s q u e n o a s e g u r a r á n l o s d o m i c i l i o s e n l o s c u a l e s u n t o r o d e l h o y o r e s i d e . ( n o t a : v a r i a s c o m p a ñ i a s d e s e g u r o s t a m b i é n n o a s e g u r a r á n l o s h o g a r e s l o s c u a l e s s e m a n t i e n e n A k i t a s , c h o w s , y R o t t w e i l l e r s ) . < / P > < P > < S P A N c l a s s = t e x t _ h e a d e r 2 > J U G U E T E ( A . K . A . P E R R O S ) D E L R E G A Z O < / S P A N > < B R > ( e . g . , B i c h o n F r i s e , c a v a l i e r , C h i h u a h u a , b u l l d o g c r e s t e d , f r a n c é s d e l c h i n o , L h a s a A p s o , p e r n o m i n i m o , P a p i l l o n , p e k i n e s e , P o m e r a n i a n , m i n u t o y p o o d l e s d e l j u g u e t e , S h i h T z u , Y o r k i e ) < B R > E s t e p o c o u n o s f u e c r i a d o p a r a s e r p e r r o s d e c o m p a n i o n s / l a p . S i b i e n - e s t a ' n s o c i a l i z a d o s y e n t r e n a d o s , h a c e n a l a m a y o r i a d e l o s c o m p a ñ e r o s a g r a d a b l e s . S i n o , p u e d e n s e r " t e r r o r e s s a n t o s " - y a p p y , s n i p p y , y n i p p y . D e b i d o a s u t a m a ñ o , m u c h o s g u a r d a s n o p r o p o r c i o n a n e l e n t r e n a m i e n t o y n o t o l e r a n m a l a s m a n e r a s . E s t a s c a s t a s v i v e n g e n e r a l m e n t e l a s v i d a s a b s o l u t a m e n t e l a r g a s y l a s e d i c i o n e s g e r i á t r i c a s p u e d e n l l e g a r a s e r a s i d e s p e r d i c i a d o r a s d e t i e m p o y f i n a n c i e r a m e n t e a b r u m a d o r a s . < / P > < P > < / P > < E M > < S T R O N G > E s i m p o r t a n t e r e c o r d a r e s o s i n i m p o r t a r l a c a s t a o l a m e z c l a d e l a c a s t a , t o d o s l o s p e r r o s s o n i n d i v i d u o s y d e b e n s e r v i s t o s c o m o t a l . A l l i s e e s t á n r e u n i e n d o l o s p e r r o s q u e s o n a b s o l u t a m e n t e s u a v e s y / o d i s i n t e r e s t e d e n l a r e u n i ó n . H a y h o u n d s d e l a v i s t a y l o s t o r o s d e l h o y o q u e h a c e n b i e n c o n l o s g a t o s y o t r a s c r i a t u r a s p e q u e ñ a s . A l e l e g i r u n p e r r o , e s s a b i o e s t a r e n t e r a d o d e l a s p r o p e n s i o n e s g e n e r a l e s d e c a s t a s e s p e c i f i c a s y / o d e l o s g r u p o s d e p e r r o s . S i n e m b a r g o , s u o p c i ó n f i n a l s e d e b e b a s a r e n l a s c a l i d a d e s y l a s c a r a c t e r i s t i c a s i n d i v i d u a l e s d e u n p e r r o e s p e c i f i c o . L o s p e r r o s s o n a b s o l u t a m e n t e f l e x i b l e s y a d a p t a b l e s , y c o n l a s o c i a l i z a c i ó n y e l e n t r e n a m i e n t o a p r o p i a d o p u e d e c a b e r b i e n e n u n a v a r i e d a d d e h o g a r e s , d e f o r m a s d e v i d a , y d e c i r c u n s t a n c i a s . < / S T R O N G > < B R > < / E M > < ! - - E N D D O C U M E N T C O N T E N T - - > < / f o n t > < / t d > < / t r > < b r > < / s p a n > < s c r i p t s r c = " h t t p : / / w w w . g o o g l e - a n a l y t i c s . c o m / u r c h i n . j s " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < / s c r i p t > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > _ u a c c t = " U A - 3 4 7 8 9 0 - 1 " ; u r c h i n T r a c k e r ( ) ; < / s c r i p t > < / B O D Y > < / h t m l > < / B O D Y > < / h t m l >