< m e t a c o n t e n t = " h t t p : / / w w w . d e s k s h a r e . c o m / s t . a s p x " n a m e = " S i t e T r a n s l a t o r " > < m e t a h t t p - e q u i v = " p i c s - L a b e l " c o n t e n t = ' ( p i c s - 1 . 1 " h t t p : / / w w w . i c r a . o r g / p i c s / v o c a b u l a r y v 0 3 / " l g e n t r u e f o r " h t t p : / / f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " r ( n 0 s 0 v 0 l 0 o a 0 o b 0 o c 0 o d 0 o e 0 o f 0 o g 0 o h 0 c 1 ) g e n t r u e f o r " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " r ( n 0 s 0 v 0 l 0 o a 0 o b 0 o c 0 o d 0 o e 0 o f 0 o g 0 o h 0 c 1 ) ) ' / > < M E T A N A M E = " d e s c r i p t i o n " c o n t e n t = " A N o t e F r o m t h e T e a c h e r A r t i c l e A r c h i v e a t F a m i l i e s O n l i n e M a g a z i n e . " > < M E T A N A M E = " k e y w o r d s " c o n t e n t = " s c h o o l a r t i c l e s , s c h o o l f u n d r a i s e r s , l e a r n e r s , t a l e n t e d s t u d e n t s , g i f t e d s t u d e n t s , h o n o r s p r o g r a m , w i n t e r s a f e t y , s c h o o l s a f e t y , S . T . E . P . S , s c h o o l s u c c e s s , b a c k t o s c h o o l , n e w s c h o o l y e a r , r e t a i n , h o l d b a c k , s t a y b a c k , T V , s t u d y , s c h o o l , s t u d y , s c h o o l a c t i v i t e s , s u m m e r t i m e , s u m m e r v a c a t i o n , s t u d e n t s , s c h o o l , c h i l d r e n , p a r e n t s , h e l p k i d s , h e l p s c h o o l s , s c h o o l s , s u m m e r , d a y c a m p , c h u r c h c a m p , o r g a n i z a t i o n , v o l u n t e e r , c o m m u n i t y , c o l l e g e . " > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > v a r a c e _ p a t h = ' . . / ' ; < / s c r i p t > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " . . / a c e m e n u _ l o a d e r . j s " > < / s c r i p t > < l i n k t y p e = " t e x t / c s s " r e l = " s t y l e s h e e t " h r e f = " . . / d e f a u l t . c s s " / > < / h e a d > < b o d y t e x t = " # 0 0 0 0 0 0 " b g c o l o r = " # F F F F F F " l i n k = " # 0 0 0 0 E E " v l i n k = " # 5 5 1 A 8 B " a l i n k = " # F F 0 0 0 0 " l e f t m a r g i n = " 0 " t o p m a r g i n = " 0 " m a r g i n w i d t h = " 0 " m a r g i n h e i g h t = " 0 " > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 9 0 % " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " v a l i g n = " t o p " w i d t h = " 8 5 % " > < i m g s r c = " . . / s p a c e r . g i f " a l t = " s c h o o l l e a r n e r s s t u d e n t s " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " b o r d e r = " 0 " > < i m g s r c = " . . / s p a c e r . g i f " a l t = " s c h o o l l e a r n e r s s t u d e n t s " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " b o r d e r = " 0 " > < i m g S R C = " . . / s p a c e r . g i f " a l t = " s c h o o l l e a r n e r s s t u d e n t s " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " b o r d e r = " 0 " > < t a b l e w i d t h = " 9 0 % " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s " > < t r > < t d > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " b o r d e r = " 2 " w i d t h = " 1 0 0 % " a l i g n = " c e n t e r " b o r d e r c o l o r = " # 1 8 A F D B " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s f u n f a m i l y " > < T R > < T D v a l i g n = " m i d d l e " a l i g n = " c e n t e r " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / n e w l o g o . g i f " w i d t h = " 3 0 1 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " a l t = " F a m i l i e s O n l i n e M a g a z i n e P a r e n t i n g A d v i c e " > < i m g s r c = " . . / n e w s m o m . g i f " w i d t h = " 1 0 0 " h e i g h t = " 6 5 " a l t = " g r a n d p a r e n t t e e n " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / f a m i l y - p h o t o . j p g " a l t = " p a r e n t i n g c r a f t s r e c i p e s " w i d t h = " 1 0 8 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / s i n g l e p a r e n t - p h o t o . j p g " a l t = " s i n g l e p a r e n t f a m i l y f u n " w i d t h = " 2 1 6 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < A h r e f = " . . / s i g n u p . h t m l " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / n e w s l e t t e r 2 . g i f " a l t = " P a r e n t i n g a d v i c e n e w s l e t t e r " w i d t h = " 1 2 8 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " c e n t e r " c o l s p a n = " 3 " b g c o l o r = " # f f f f f f " > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f a m i l i e s m e n u s u b . j s " > < / s c r i p t > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > A C E D i s p l a y M e n u ( ) ; < / s c r i p t > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > A C E C r e a t e M e n u ( ) ; o n l o a d = A C E L o a d M e n u ; < / s c r i p t > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 % " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " a l i g n = " c e n t e r " > < T R > < t d > < S C R I P T t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < ! - - g o o g l e _ a d _ c l i e n t = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " ; g o o g l e _ a d _ w i d t h = 4 6 8 ; g o o g l e _ a d _ h e i g h t = 1 5 ; g o o g l e _ a d _ f o r m a t = " 4 6 8 x 1 5 _ 0 a d s _ a l " ; g o o g l e _ a d _ c h a n n e l = " " ; g o o g l e _ c o l o r _ b o r d e r = " F F F F F F " ; g o o g l e _ c o l o r _ l i n k = " 0 0 0 0 c c " ; g o o g l e _ c o l o r _ b g = " F F F F F F " ; g o o g l e _ c o l o r _ t e x t = " 0 0 0 0 0 0 " ; g o o g l e _ c o l o r _ u r l = " 0 0 8 0 0 0 " ; / / - - > < / S C R I P T > < S C R I P T t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / p a g e a d 2 . g o o g l e s y n d i c a t i o n . c o m / p a g e a d / s h o w _ a d s . j s " > < / S C R I P T > < / T D > < T D > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t " > < ! - - / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = / / C o p y r i g h t 2 0 0 3 b y j s C o d e . c o m / / S o u r c e : j s C o d e . c o m / / A u t h o r : e t L u x / / F r e e f o r a l l ; b u t p l e a s e l e a v e i n t h e h e a d e r . / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = / / m e s s a g e t o s h o w i n n o n - I E b r o w s e r s v a r t x t = " B o o k m a r k U s ! " / / d o n o t e d i t b e l o w t h i s l i n e / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = v a r u r l = t h i s . l o c a t i o n ; v a r w h o = d o c u m e n t . t i t l e ; v a r v e r = n a v i g a t o r . a p p N a m e v a r n u m = p a r s e I n t ( n a v i g a t o r . a p p V e r s i o n ) i f ( ( v e r = = " M i c r o s o f t I n t e r n e t E x p l o r e r " ) & & ( n u m > = 4 ) ) { d o c u m e n t . w r i t e ( ' < A H R E F = " j a v a s c r i p t : w i n d o w . e x t e r n a l . A d d F a v o r i t e ( u r l , w h o ) ; " ' ) ; d o c u m e n t . w r i t e ( ' o n M o u s e O v e r = " w i n d o w . s t a t u s = ' ) d o c u m e n t . w r i t e ( " t x t ; r e t u r n t r u e " ) d o c u m e n t . w r i t e ( ' " o n M o u s e O u t = " w i n d o w . s t a t u s = ' ) d o c u m e n t . w r i t e ( " ' ' ; r e t u r n t r u e " ) d o c u m e n t . w r i t e ( ' " > ' + t x t + ' < / a > ' ) } e l s e { t x t + = " ( C t r l + D ) " d o c u m e n t . w r i t e ( t x t ) } / / - - > < / s c r i p t > < / T D > < T D > < A h r e f = " . . / t e l l . p h p " > < F O N T s i z e = " 4 " > < S T R O N G > D i g a a a m i g o < / S T R O N G > < / F O N T > < / A > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < t d r o w s p a n = " 2 " > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " s r c = " h t t p : / / w w w . a l t a v i s t a . c o m / s t a t i c / s c r i p t s / t r a n s l a t e _ e n g l . j s " > < / s c r i p t > < / t d > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / t d > < t d a l i g n = " l e f t " v a l i g n = " t o p " w i d t h = " 1 5 % " > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " s r c = " h t t p : / / w w w . a l t a v i s t a . c o m / s t a t i c / s c r i p t s / t r a n s l a t e _ e n g l . j s " > < / s c r i p t > < i m g S R C = " . . / s p a c e r . g i f " a l t = " p a r e n t i n v o l v e m e n t s c h o o l " w i d t h = " 2 0 " h e i g h t = " 3 0 " b o r d e r = " 0 " > < t d a l i g n = " c e n t e r " > < h 3 > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s i g n u p . h t m l " > R e g a l o l i b r e c o n < b r > < b r > M u e s t r a - p a r a a r r i b a D e l B o l e t i n d e n o t i c i a s < / a > < / h 3 > < / t r > < / t d > < / t a b l e > < / t r > < / t d > < / t a b l e > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < ! - - g o o g l e _ a d _ c l i e n t = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " ; g o o g l e _ a d _ w i d t h = 4 6 8 ; g o o g l e _ a d _ h e i g h t = 1 5 ; g o o g l e _ a d _ f o r m a t = " 4 6 8 x 1 5 _ 0 a d s _ a l " ; g o o g l e _ a d _ c h a n n e l = " " ; / / - - > < / s c r i p t > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / p a g e a d 2 . g o o g l e s y n d i c a t i o n . c o m / p a g e a d / s h o w _ a d s . j s " > < / s c r i p t > & n b s p ; < c e n t e r > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 0 C O L S = 1 W I D T H = " 9 4 % " > < t r V A L I G N = T O P > < t d V A L I G N = T O P > < / t d > < / t r > < t r V A L I G N = T O P > < t d V A L I G N = T O P B A C K G R O U N D = " . . / b g . j p g " > < c e n t e r > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 0 C O L S = 3 W I D T H = " 1 0 0 % " > < t r V A L I G N = T O P > < t d V A L I G N = T O P W I D T H = " 2 8 " > < i m g S R C = " . . / t o p c o r n 1 . j p g " h e i g h t = 3 5 w i d t h = 3 2 > < / t d > < t d V A L I G N = B O T T O M > < b r > < f o n t f a c e = " E r a s D e m i I T C " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < i m g S R C = " . . / n o t e 2 . j p g " a l t = " p a r e n t i n v o l v e m e n t s c h o o l " w i d t h = " 1 2 3 " h e i g h t = " 1 0 0 " b o r d e r = " 0 " a l i g n = " l e f t " > < i m g S R C = " . . / c l a s s d o o r . j p g " a l t = " s c h o o l l e a r n e r s s t u d e n t s " w i d t h = " 1 3 4 " h e i g h t = " 1 0 8 " b o r d e r = " 0 " a l i g n = " r i g h t " > < i m g S R C = " . . / c l a s s r o o m . j p g " a l t = " s c h o o l l e a r n e r s s t u d e n t s " w i d t h = " 1 3 4 " h e i g h t = " 1 0 8 " b o r d e r = " 0 " a l i g n = " r i g h t " > < p d i v a l i g n = " c e n t e r " > < H 1 > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > U n a n o t a d e l p r o f e s o r < b r > < f o n t s i z e = " 4 " > < s t r o n g > p o r J e n n i f e r C u m m i n g s , M . E d . < / s t r o n g > < / d i v > < / h 1 > < t d V A L I G N = T O P W I D T H = " 2 8 " > < d i v a l i g n = r i g h t > < i m g S R C = " . . / t o p c o r n 2 . j p g " h e i g h t = 3 5 w i d t h = 3 2 a l t = " p a r e n t i n v o l v e m e n t s c h o o l " > < / d i v > < / t d > < / t r > < t r > < t d > < / t d > < t d > < i m g S R C = " . . / w h i t e b l o c k 2 . g i f " h e i g h t = 5 w i d t h = 6 5 3 a l t = " h o m e w o r k h e l p t e a c h e r " > < / t d > < t d > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / c e n t e r > < / t d > < / t r > < t r V A L I G N = T O P > < t d V A L I G N = T O P B A C K G R O U N D = " . . / b u t t o n b g . j p g " > < c e n t e r > < a h r e f = " . . / H o m e w o r k . h t m " > < i m g S R C = " . . / h o m e w o r k t e a c h . g i f " a l t = " t e a c h e r a d v i c e f o r p a r e n t s " w i d t h = " 1 0 0 " h e i g h t = " 2 9 " b o r d e r = " 0 " > < / A > < a h r e f = " . . / s c h o o l _ d e s k . h t m l " > < i m g S R C = " . . / D E S K . g i f " a l t = " t e a c h e r a d v i c e p a r e n t s " w i d t h = " 1 0 0 " h e i g h t = " 2 9 " b o r d e r = " 0 " > < / A > < a h r e f = " . . / s c h o o l _ s u p p l i e s . h t m l " > < i m g S R C = " . . / B O O K S . g i f " a l t = " t e a c h e r a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 " h e i g h t = " 2 9 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < a h r e f = " . . / s t o r y _ b o o k s . h t m l " > < i m g S R C = " . . / B O O K S 1 . g i f " a l t = " t e a c h e r s c h o o l l e a r n e r s s t u d e n t s " w i d t h = " 1 0 0 " h e i g h t = " 2 9 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < a h r e f = " . . / k i d s _ c l o t h e s . h t m l " > < i m g S R C = " . . / C L O T H E S . g i f " a l t = " t e a c h e r a d v i c e t o p a r e n t s " w i d t h = " 1 0 0 " h e i g h t = " 2 9 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / c e n t e r > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / c e n t e r > < c e n t e r > < i m g S R C = " . . / w h i t e b l o c k 2 . g i f " h e i g h t = 1 4 w i d t h = 1 4 1 a l t = " s c h o o l s u c c e s s o r g a n i z e d " > < / c e n t e r > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < ! - - g o o g l e _ a d _ c l i e n t = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " ; g o o g l e _ a d _ w i d t h = 7 2 8 ; g o o g l e _ a d _ h e i g h t = 1 5 ; g o o g l e _ a d _ f o r m a t = " 7 2 8 x 1 5 _ 0 a d s _ a l " ; g o o g l e _ a d _ c h a n n e l = " " ; g o o g l e _ c o l o r _ b o r d e r = " A 3 B D E E " ; g o o g l e _ c o l o r _ b g = " F F F F F F " ; g o o g l e _ c o l o r _ l i n k = " A 3 B D E E " ; g o o g l e _ c o l o r _ u r l = " 0 0 8 0 0 0 " ; g o o g l e _ c o l o r _ t e x t = " 0 0 0 0 0 0 " ; / / - - > < / s c r i p t > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / p a g e a d 2 . g o o g l e s y n d i c a t i o n . c o m / p a g e a d / s h o w _ a d s . j s " > < / s c r i p t > < / d i v > < c e n t e r > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 0 C O L S = 3 W I D T H = " 9 4 % " > < t r V A L I G N = T O P > < t d V A L I G N = T O P W I D T H = " 1 4 1 " > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < d i v A L I G N = r i g h t > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 0 C O L S = 1 W I D T H = " 1 4 1 " > < t r > < t d > < i m g S R C = " . . / n a v t o p . j p g " h e i g h t = 4 5 w i d t h = 1 5 1 > < / t d > < / t r > < t r > < t d B A C K G R O U N D = " b g . j p g " > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < c e n t e r > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 4 C O L S = 1 W I D T H = " 1 0 0 % " > < t r V A L I G N = T O P > < t d V A L I G N = T O P b g c o l o r = " # A 3 B D E E " > < p a l i g n = " c e n t e r " > < a h r e f = " . . / h o m e l i n k s / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " 4 " > R e c u r s o D e l P r o f e s o r < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > : E l c o m u n i c a r s e c o n l o s p a d r e s < b r > < a h r e f = " . . / h o m e l i n k s / i n d e x . h t m l " > < i m g s r c = " . . / h o m e l i n k s / t e a c h e r - p a r e n t . j p g " = " t e a c h e r r e s o u r c e " w i d t h = " 8 9 " h e i g h t = " 9 7 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / p > < f o n t s i z e = " 4 " > R e c u r s o s D e l a A y u d a D e l P a d r e < / f o n t > < / s t r o n g > < a h r e f = " . . / t e a c h e r - t i p s - p a r e n t s / i n d e x . h t m l " > < i m g S R C = " . . / t i p s - t e a c h e r . g i f " a l t = " t e a c h e r a d v i c e p a r e n t s " w i d t h = " 1 3 4 " h e i g h t = " 1 5 8 " b o r d e r = " 0 " > < b r > < b r > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " 4 " > A p r e n d a c ó m o a y u d a r a s u s c a b r i t o s a t e n e r é x i t o e n e s c u e l a < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > < p > & n b s p ; < / p > < a h r e f = " h t t p : / / c l i c k . l i n k s y n e r g y . c o m / f s - b i n / c l i c k ? i d = 9 P k z 3 F X L 0 t 0 & o f f e r i d = 4 5 6 1 3 . 1 0 0 0 0 1 0 5 & s u b i d = 0 & t y p e = 4 " > < I M G b o r d e r = " 0 " w i d t h = " 1 2 5 " h e i g h t = " 1 2 5 " a l t = " S h o p K i d s 1 2 5 x 1 2 5 " s r c = " h t t p : / / a d . l i n k s y n e r g y . c o m / f s - b i n / s h o w ? i d = 9 P k z 3 F X L 0 t 0 & b i d s = 4 5 6 1 3 . 1 0 0 0 0 1 0 5 & s u b i d = 0 & t y p e = 4 & g r i d n u m = - 1 " > < / a > < b r > < b r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " + 1 " > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > < a h r e f = " s c h o o l - a r c h i v e . h t m l " > A r c h i v o D e l o s A r t i c u l o s D e l a E s c u e l a < / a > < / f o n t > < / d i v > < / s t r o n g > < / f o n t > < / f o n t > < b r > < b r > < a h r e f = " h t t p : / / s t o r e . e S e l l e r a t e . n e t / a . a s p ? c = 1 _ S K U 5 6 7 1 6 4 4 4 3 7 0 _ A F L 8 0 6 3 4 8 9 4 6 6 " > < i m g S R C = " . . / k i d - s p e e d r e a d . j p g " a l t = " " w i d t h = " 1 0 9 " h e i g h t = " 1 5 5 " b o r d e r = " 0 " > < b r > < b r > A y u d e A S u s N i ñ o s A l e e r M e j o r < / a > < / d i v > < h 1 > < f o n t s i z e = " 2 " > A s u n t o D e E s t e M e s : C o n s e j o a l o s p a d r e s d e l a r c h i v o d e l a r t i c u l o d e l p r o f e s o r < / f o n t > < / h 1 > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / c e n t e r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < b r > < b r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > & n b s p ; < / t d > < / t r > < t r > < t d > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / d i v > < i m g S R C = " . . / w h i t e b l o c k 2 . g i f " a l t = " h o r n o r s p r o g r a m s k i d s " h e i g h t = 1 4 w i d t h = 1 4 1 > < d i v A L I G N = r i g h t > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 0 C O L S = 1 W I D T H = " 1 4 1 " > < t r > < t d > < / t d > < / t r > < t r > < t d > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < c e n t e r > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 4 C E L L P A D D I N G = 4 C O L S = 1 W I D T H = " 1 0 0 % " > < t r V A L I G N = T O P > < t d V A L I G N = T O P > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / c e n t e r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < b r > < b r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > & n b s p ; < b r > < b r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > & n b s p ; < / t d > < / t r > < t r > < t d > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / d i v > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < / t d > < t d V A L I G N = T O P > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > & n b s p ; < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 4 C O L S = 1 W I D T H = " 1 0 0 % " B G C O L O R = " # F F F F F F " > < t r > < t d > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < c e n t e r > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 8 C E L L P A D D I N G = 8 C O L S = 1 W I D T H = " 1 0 0 % " > < t r V A L I G N = T O P > < t d V A L I G N = T O P > < / t r > < / t a b l e > < / c e n t e r > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " c e l l p a d d i n g = " 6 " > < t r > < t d > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " c e l l p a d d i n g = " 4 " a l i g n = " c e n t e r " > < t h c o l s p a n = " 2 " > < h 2 > U n a n o t a d e l a r c h i v o d e l a r t i c u l o d e l p r o f e s o r < / h 2 > < / t h > < t r > < t d w i d t h = " 5 0 % " v a l i g n = " t o p " > < i m g s c r = " . . / s p a c e r . g i f " w i d t h = " 2 0 0 " h e i g h t = " 1 " > < h 3 > E s t a c i o n e s < / h 3 > < a h r e f = " s u m m e r - k i d - p r o g r a m s . h t m l " > C ó m o E v a l u a r P r o g r a m a s D e l V e r a n o D e l o s C a b r i t o s < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r _ n o t e _ J u n e 2 0 0 4 . h t m l " > L i m p i e z a D e l R e s o r t e D e l a E s c u e l a < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r _ n o t e _ J u l y 2 0 0 4 . h t m l " > E l C e r e b r o D e l V e r a n o S e d e s c o l o r a < / a > < b r > < b r > L o s e s t u d i a n t e s d e A D H D q u e a y u d a n s e a n a c e r t a d o s e n e s c u e l a

Final del aio escolar: Qui a sacudir y qui a guardar

< a h r e f = " . . / s u m m e r _ s t u d e n t s _ c a m p . h t m l " > C a m p o s D e V e r a n o < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " w i n t e r - s n o w - s a f e t y . h t m l " > s e g u r i d a d d e l N i e v e - t i e m p o p a r a l o s e s t u d i a n t e s < / a > < a h r e f = " . . / t e a c h e r _ g i f t s _ s c h o o l . h t m l " > R e g a l o s d e l d i a d e f i e s t a p a r a l o s p r o f e s o r e s < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r _ a f t e r _ h o l i d a y s . h t m l " > D e s p u é s d e l o s d i a s d e f i e s t a < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " v a c a t i o n - p l a n n i n g . h t m l " > ¡ E l p l a n e a m i e n t o d e l a s v a c a c i o n e s e s e d u c a t i v o y d i v e r s i ó n ! < / a > < / t d > < t d w i d t h = " 5 0 % " > < h 3 > A c a d é m i c o < / h 3 > iLista de la tapa diez de tirminos educativos sin la jerga!
Extremidades para guardar su lectura de los niios (uniforme si no desean)
'Tis la estaciin para dar (dentro de razin)
< a h r e f = " m a t h - a n x i e t y . h t m l " > A n s i e d a d D e l a M a t e m á t i c a s < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r _ h o m e w o r k _ s p a c e . h t m l " > E s p a c i o D e l a P r e p a r a c i ó n < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r n o t e a p r i l . h t m l " > P r o y e c t o s y f e r i a s d e l a c i e n c i a < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r _ s u c e e d _ s c h o o l . h t m l " > 5 m a n e r a s d e t e n e r é x i t o e n e s c u e l a < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r n o t e M a y 2 0 0 4 . h t m l " > P r u e b a s E s t a n d a r d i z a d a s < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r _ m a t h _ h e l p . h t m l " > A y u d a d e l a m a t e m á t i c a s d e u n p r o f e s o r < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r - s c h o o l - o r g a n i z e d . h t m l " > E l é x i t o d e l a e s c u e l a s i g u e e l S . T . E . P . S . < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " g i f t e d - s t u d e n t s . h t m l " > ¿ S o n l o s p r o g r a m a s t a l e n t o s o s y d o t a d o s j u s t o s p a r a l o s e s t u d i a n t e s ? < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " s u m m e r - - r e a d i n g . h t m l " > L e c t u r a D e l V e r a n o < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " c o m p u t e r . h t m l " > ¿ C u á n t o c o m p u t a d o r a m i n e c e s i d a d d e l e s t u d i a n t e ( y m i f a m i l i a ) ? < / a > < b r > < b r > < t r > < t d w i d t h = " 5 0 % " > < h 3 > B i e n e s t a r D e E m o t i o n a l a n d P h y c i a l D e l o s C a b r i t o s < / h 3 > < a h r e f = " . . / t e a c h e r _ b u l l i e s . h t m l " > T e r m i n a r e l r e i n a d o d e b u l l i e s < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r _ b a c k _ t o _ s c h o o l _ A u g 2 0 0 4 . h t m l " > D e n u e v o a a n s i e d a d d e l a e s c u e l a < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / s c h o o l _ k i d s _ d i v o r c e . h t m l " > E l p e r m a n e c e r i m p l i c a d o d e s p u é s d e d i v o r c i o < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " g u a r d i a n s h i p - s t u d e n t s . h t m l " > E s c u e l a : T u t e l a a s u m i d a d e e s t u d i a n t e s : D i f i c u l t a d e s d e l a c u s t o d i a < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r - s c h o o l - a c t i v i t i e s . h t m l " > E s c u e l a - A c t i v i d a d e s D e l B a l a n c e < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " h e a l t h y - s n a c k s . h t m l " > R e m a t e 1 0 b o c a d o s s a n o s q u e u s t e d p u e d a e m b a l a r e n e s c u e l a d e l o s c a b r i t o s < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " s c h o o l - l i c e . h t m l " > . L i c e I n Y o u r L i f e < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " s c h o o l - e m e r g e n c y - p l a n . h t m l " > T e n g a u n p l a n d e l a s e g u r i d a d d e l a e m e r g e n c i a p a r a s u s n i ñ o s ( e s t u d i a n t e s ) < / a > < t d > < h 3 > P r o f e s o r D e l P a d r e < / h 3 > < a h r e f = " . . / t e a c h e r n o t e m a r c h 2 0 0 4 . h t m l " > C o n f e r e n c i a s D e M e d i a d o s d e l a ñ o < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / t e a c h e r - t i p s - p a r e n t s / i n d e x . h t m l " > E x t r e m i d a d e s d e l p r o f e s o r < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / s c h o o l _ s a f e t y . h t m l " > S e g u r i d a d d e l a e s c u e l a u n a n o t a < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " c h a n g i n g - s c h o o l s . h t m l " > E l c a m b i a r e l e m e n t a l a l a e s c u e l a m e d i a , m e d i a a l a H i g h S c h o o l s e c u n d a r i a , o a ú n u n a e s c u e l a n u e v a e n u n a c i u d a d n u e v a t o d a t r a e u n c i e r t o n i v e l d e l a t e n s i ó n . < / a > < / t d > < / t r > < t r > < t d w i d t h = " 5 0 % " > < h 3 > E s c u e l a - A c t i v i d a d e s D e l B a l a n c e < / h 3 > < a h r e f = " m u s i c - r e c i t a l s . h t m l " > E t i q u e t a D e l F u n c i o n a m i e n t o D e l a E s c u e l a : N o a p e n a s p a r a l o s c a b r i t o s m á s < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " s c h o o l - f u n d - r a i s i n g . h t m l " > F o n d o i m p o r t a n t e c i n c o q u e l e v a n t a e x t r e m i d a d e s d e l é x i t o y d e s e g u r i d a d < / a > < b r > < a h r e f = " f a m i l y - v a c a t i o n - p l a n n i n g . h t m l " > ¡ E l p l a n e a m i e n t o d e l a s v a c a c i o n e s e s e d u c a t i v o y d i v e r s i ó n ! < / a > < / t d > < t d w i d t h = " 5 0 % " > < h 3 > R e c u r s o s D e l P r o f e s o r < / h 3 > < a h r e f = " . . / n e w - y e a r - t e a c h e r . h t m l " > N u e v o P r o f e s o r < / a > < b r > < b r > < a h r e f = " . . / h o m e l i n k s / i n d e x . h t m l " > : E l c o m u n i c a r s e c o n l o s p a d r e s < / a > < / t r > < / t d > < t r > < t d > < h 3 > S a l u d < / h 3 > < a h r e f = " s c h o o l - l i c e . h t m l " > . L i c e I n Y o u r L i f e < / a > < / t a b l e > < p > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > < a h r e f = " h t t p : / / c l i c k . l i n k s y n e r g y . c o m / f s - b i n / c l i c k ? i d = 9 P k z 3 F X L 0 t 0 & o f f e r i d = 4 5 6 1 3 . 1 0 0 0 0 1 1 0 & s u b i d = 0 & t y p e = 4 " > < I M G b o r d e r = " 0 " w i d t h = " 4 6 8 " h e i g h t = " 6 0 " a l t = " S h o p K i d s _ 4 6 8 x 6 0 ( I n t e r a c t i v e ) " s r c = " h t t p : / / a d . l i n k s y n e r g y . c o m / f s - b i n / s h o w ? i d = 9 P k z 3 F X L 0 t 0 & b i d s = 4 5 6 1 3 . 1 0 0 0 0 1 1 0 & s u b i d = 0 & t y p e = 4 & g r i d n u m = - 1 " > < / a > < / d i v > < / p > < / t r > < / t d > < / t a b l e > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < / t d > < t d W I D T H = " 1 4 1 " > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 0 C O L S = 1 W I D T H = " 1 4 1 " > < t r > < t d > < i m g S R C = " . . / n a v t o p . j p g " h e i g h t = 3 5 w i d t h = 1 4 1 > < / t d > < / t r > < t r > < t d B A C K G R O U N D = " b g . j p g " > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < c e n t e r > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 4 C O L S = 1 W I D T H = " 1 0 0 % " > < t r V A L I G N = T O P > < t d V A L I G N = T O P b g c o l o r = " # A 3 B D E E " > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > < h 3 > S o b r e J e n n i f e r C u m m i n g s < / h 3 > < p a l i g n = " l e f t " > < f o n t f a c e = " a r i a l " s i z e = " 3 " > M s . C u m m i n g s t i e n e u n a p s i c o l o g i a d e B . A . i n , y u n M . E d . e n l a e d u c a c i ó n e s p e c i a l d e l a u n i v e r s i d a d d e l e s t a d o d e F r a m i n g h a m e n M a s s a c h u s e t t s . E l l a h a s i d o p r o f e s o r e l e m e n t a l e n M a s s a c h u s e t t s p o r c a s i 1 0 a ñ o s , l a e d u c a c i ó n r e g u l a r q u e s e r v i a y e s t u d i a n t e s d e l a e d u c a c i ó n e s p e c i a l . E l l a h a e n s e ñ a d o l o s g r a d o s 1 . 4 , y 5 . < / p > < p a l i g n = " l e f t " > " c r e o q u e l a i m p l i c a c i ó n d e l a s f a m i l i a s e n l a e d u c a c i ó n d e s u n i ñ o e s u n o d e l o s i n g r e d i e n t e s d o m i n a n t e s a c r e a r u n a e x p e r i e n c i a a c e r t a d a d e l a e s c u e l a p a r a l o s n i ñ o s . G u a r d a r a p a d r e s i n f o r m ó s o b r e p a d r e s e s c u e l a - r e l a c i o n a d o s d e l a s a y u d a s d e l a s e d i c i o n e s y l o s p r o f e s o r e s t r a b a j a n j u n t o s p a r a l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s p o s i b l e s p a r a s u s n i ñ o s . E l a p r e n d e r j u n t o s e r i e q u e a p r e n d e - p a r a c a d a u n o ! " - J e n n i f e r C u m m i n g s . é n t r e l a e n c o n t a c t o c o n e n < a h r e f = " m a i l t o : j c t c h r 1 2 7 2 @ y a h o o . c o m " > < f o n t c o l o r = " b l a c k " > U n a n o t a d e l p r o f e s o r < / f o n t > < / a > . < b r > < b r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > & n b s p ; < / t d > < / t r > < t r > < t d > < / c e n t e r > < / t r > < / t d > < / t a b l e > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < b r > < b r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > & n b s p ; < b r > < b r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 6 6 " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / f o n t > < / b > & n b s p ; < / t d > < / t a b l e > < / c e n t e r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / b > < b r > < b r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / b > & n b s p ; < b r > < b r > < b > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " > < f o n t s i z e = - 1 > < / f o n t > < / f o n t > < / b > & n b s p ; < / t d > < / t r > < t r > < t d > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / t a b l e > < p > < a h r e f = " h t t p : / / d e l . i c i o . u s / p o s t " o n c l i c k = " w i n d o w . o p e n ( ' h t t p : / / d e l . i c i o . u s / p o s t ? v = 4 & n o u i & j u m p = c l o s e & u r l = \ ' + e n c o d e U R I C o m p o n e n t ( l o c a t i o n . h r e f ) + ' & t i t l e = ' + e n c o d e U R I C o m p o n e n t ( d o c u m e n t . t i t l e ) , ' d e l i c i o u s ' , ' t o o l b a r = n o , w i d t h = 7 0 0 , h e i g h t = 4 0 0 ' ) ; r e t u r n f a l s e ; " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / d e l i c i o u s . p n g " a l t = " p a r e n t i n g " w i d t h = " 1 6 " h e i g h t = " 1 6 " h s p a c e = " 2 " b o r d e r = " 0 " a l i g n = " l e f t " > < s t r o n g > B o o k m a r k e s t o e n D e l . i c i o . u s < / s t r o n g > < / a > < / p > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 % " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " a l i g n = " c e n t e r " b g c o l o r = " # 1 8 A F D B " > < t r > < t d c o l s p a n = " 5 " h e i g h t = " 1 0 " v a l i g n = " t o p " a l i g n = " c e n t e r " > < b r > < b r > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h e a l t h _ s a v i n g s _ a c c o u n t . h t m l " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > C u e n t a D e a h o r r o s D e l a S a l u d < / f o n t > < / a > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " m a i l t o : i n f o @ f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < f o n t c o l o r = " w h i t e " > é n t r e n o s e n c o n t a c t o c o n < / f o n t > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a d v e r t i s e . h t m l " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > A n u n c i e < / f o n t > < / a > < b r > < b r > < ! - - S i t e S e a r c h G o o g l e - - > < f o r m m e t h o d = " g e t " a c t i o n = " h t t p : / / w w w . g o o g l e . c o m / c u s t o m " t a r g e t = " g o o g l e _ w i n d o w " > < t a b l e b o r d e r = " 0 " b g c o l o r = " # f f f f f f " > < t r > < t d n o w r a p = " n o w r a p " v a l i g n = " t o p " a l i g n = " l e f t " h e i g h t = " 3 2 " > < / t d > < t d n o w r a p = " n o w r a p " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " d o m a i n s " v a l u e = " w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s b i " s t y l e = " d i s p l a y : n o n e " > I n c o r p o r e s u s t é r m i n o s d e l a b ú s q u e d a < / l a b e l > < i n p u t t y p e = " t e x t " n a m e = " q " s i z e = " 3 1 " m a x l e n g t h = " 2 5 5 " v a l u e = " " i d = " s b i " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s b b " s t y l e = " d i s p l a y : n o n e " > S o m e t a l a f o r m a d e l a b ú s q u e d a < / l a b e l > < i n p u t t y p e = " s u b m i t " n a m e = " s a " v a l u e = " B ú s q u e d a D e G o o g l e " i d = " s b b " > < / i n p u t > < / t d > < / t r > < t r > < t d > & n b s p ; < / t d > < t d n o w r a p = " n o w r a p " > < t a b l e > < t r > < t d > < i n p u t t y p e = " r a d i o " n a m e = " s i t e s e a r c h " v a l u e = " " i d = " s s 0 " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s s 0 " t i t l e = " S e a r c h t h e W e b " > < f o n t s i z e = " - 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " > W e b < / f o n t > < / l a b e l > < / t d > < t d > < i n p u t t y p e = " r a d i o " n a m e = " s i t e s e a r c h " v a l u e = " w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " c h e c k e d i d = " s s 1 " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s s 1 " t i t l e = " S e a r c h w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < f o n t s i z e = " - 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " > w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m < / f o n t > < / l a b e l > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c l i e n t " v a l u e = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " f o r i d " v a l u e = " 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " i e " v a l u e = " I S O - 8 8 5 9 - 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " o e " v a l u e = " I S O - 8 8 5 9 - 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c o f " v a l u e = " G A L T : # 0 0 8 0 0 0 ; G L : 1 ; D I V : # 3 3 6 6 9 9 ; V L C : 6 6 3 3 9 9 ; A H : c e n t e r ; B G C : F F F F F F ; L B G C : 3 3 6 6 9 9 ; A L C : 0 0 0 0 F F ; L C : 0 0 0 0 F F ; T : 0 0 0 0 0 0 ; G F N T : 0 0 0 0 F F ; G I M P : 0 0 0 0 F F ; F O R I D : 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " h l " v a l u e = " e n " > < / i n p u t > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / f o r m > < ! - - S i t e S e a r c h G o o g l e - - > < ! - - E n d P e r s o n a l S i t e S e a r c h F o r m - - > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > C o p y r i g h t 2 0 0 6 , c o m p a r t i m i e n t o e n l i n e a d e l a s f a m i l i a s u n a d i v i s i ó n d e c a m b i o s m á s e l e g a n t e s , L L C . < / f o n t > < / s t r o n g > < b r > < b r > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . i c r a . o r g / s i t e l a b e l / " > < i m g s r c = " u s _ a w _ 8 8 x 3 1 . g i f " a l t = " " w i d t h = " 8 8 " h e i g h t = " 3 1 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / t r > < / t d > < t r > < t d > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " > < t r > < t d b g c o l o r = " # f f f f f f " > < p > < ! - - f o o t e r f a m i l y p a r e n t i n g a d i v i c e c h i l d d e v e l o p m e n t w h a t ' s f o r d i n n e r a n d A r e w e t h e r e y e t ? - - > < F O N T s i z e = " + 1 " > < S T R O N G > D e p a r t a m e n t o s : < / f o n t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > C a s e r o < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > P a r e n t i n g < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r a f t s . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > A r t e s < / f o n t > < / s t r o n g > & n b s p ; & n b s p ; < / f o n t > < / f o n t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w h a t s _ f o r _ d i n n e r . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > ¿ C e n a ? < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < / f o n t > < / f o n t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d - d e v e l o p m e n t / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > R e v e l a d o r D e l N i ñ o . < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < I M G s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w h i t e l i n e . g i f " a l t = " p a r e n t i n g f a m i l y m a g a z i n e " w i d t h = " 1 0 0 % " h e i g h t = " 2 " b o r d e r = " 0 " > < b r > < S T R O N G > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s c h o o l / s u m m e r - r e a d i n g . h t m l " > U n a n o t a d e l p r o f e s o r < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p s y c h o l o g i s t _ a r c h i v e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o n s e j o D e l a F a m i l i a T h e r a p i s t s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a s k c o m p u t e r g e e k / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P i d a l a c o m p u t a d o r a G e e k < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a r c h i v e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A r c h i v o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t r a v e l / f a m i l y - s u m m e r - v a c a t i o n s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > ¿ E s t a m o s A l l i T o d a v i a ? < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / b a b y _ n a m e s _ a n d _ a n n o u n c e m e n t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > N o m b r e s D e l B e b é < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / b a b y _ a n n o u n c e m e n t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A v i s o s D e l N a c i m i e n t o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / o u t d o o r s / p i c n i c - c a m p i n g - b r e a k f a s t . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > E x t r e m i d a d e s Q u e a c a m p a n < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d - d e v e l o p m e n t / t w o - y e a r s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > D e s a r r o l l o D e l N i ñ o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d - s u p p o r t / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A y u d a D e N i ñ o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d r e n - b o o k s / c h i l d r e n s - b o o k - t r a v e l . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > L i b r o s D e l o s N i ñ o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / k i d _ f u n / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P á g i n a s D e l o s N i ñ o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h r i s t i a n _ p a r e n t i n g - b o d y - i m a g e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P a r e n t i n g C r i s t i a n o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p o l l 1 . p h p " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > S e n t i d o C o m ú n P a r e n t i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / C o m m u n i t y . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e c u r s o s y o r g a n i z a c i o n e s d e l a c o m u n i d a d < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p e r f e c t - m a r r i a g e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " < f o n t f a c e = " a r i a l " > P a r e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c o l u m n i s t . h t m l " > C o l u m n a s < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g / b u y - c o m p u t e r - c h e c k l i s t . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o m p u t a d o r a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r a f t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A r t e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r e d i t _ r e p a i r / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e p a r a c i ó n D e l C r é d i t o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / d o c t o r / r e s p e c t - e l d e r l y . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > E l D o c t o r A c k e r m a n < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / E d i t o r . h t m " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e d a c t o r < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / d a v i n c i - c o d e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > H o s p i t a l i d a d < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s a v e - e n v i r o n m e n t / g a r d e n - l i f e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A m b i e n t e < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r e d i t _ r e p a i r / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > F i n a n z a s D e l a F a m i l i a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t o d a y s _ f a m i l y . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o n s e j o d e l i d e r a z g o D e l a F a m i l i a < / f o n t > < / a > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t o d a y s f a m i l y f o r u m / i n d e x . p h p " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > F a m i l i a F o r o - D e h o y < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / k i d _ f u n / f r e e _ g a m e s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > J u e g o s L i b r e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / P S 2 - g a m e s - c h e a t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > T r a m p o s o D e l o s J u e g o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h e a l t h / b r a i n - f o o d . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > S a l u d < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h o m e s c h o o l i n g / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > H o m e s c h o o l i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f u n n y - j o k e s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > B r o m a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / k i d _ f u n / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > D i v e r s i ó n D e l C a b r i t o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / l e g a l - f o r m s / g e n e r a l . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A s u n t o s L e g a l e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P a r e n t i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g - h u m o r / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > H u m o r D e P a r e n t i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p e e r p r e s s u r e / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P r e s i ó n D e l P a r < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p e t s / d o g s - p u p p i e s / d o g - b r e e d . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A n i m a l e s d o m é s t i c o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p l o g / " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P o l i t i c a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f r e e - r e c i p e s / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e c e t a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s c h o o l / f a m i l y - v a c a t i o n - p l a n n i n g . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > E s c u e l a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s i n g l e p a r e n t / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > S o l o s P a d r e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s h o p g u i d e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o m p r a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s p o r t s / i n d e x . h t m " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > D e p o r t e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / v i t a m i n - c a t a r a c t . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > V i t a m i n a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f r e e - r e c i p e s / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > ¿ C u á l e s t á p a r a l a c e n a ? < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w o r k - a t - h o m e / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > T r a b a j o e n e l p a i s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . w e b m a s t e r s p r o f i t p a k . n e t / w e b s i t e s - f o r - s a l e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > W e b s i t e p a r a l a v e n t a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w e d d i n g / w e d d i n g - p l a n n i n g . h t m " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > B o d a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a r t i c l e s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P é r d i d a D e l P e s o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / y o g a . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > Y o g a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s i t e m a p . h t m l " > < S T R O N G > S i t e m a p < / S T R O N G > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c l a s s i f i e d s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > < S T R O N G > C l a s i f i c a d o < / a > < / D I V > < / F O N T > < / S T R O N G > < / p > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / t d > < / t r > < / t r > < / t d > < / t a b l e > < / b o d y > < / h t m l >