< m e t a h t t p - e q u i v = " C o n t e n t - T y p e " c o n t e n t = " t e x t / h t m l ; c h a r s e t = w i n d o w s - 1 2 5 2 " > S e g u r o d e v i d a d e l c o m p a r t i m i e n t o e n l i n e a d e l a s f a m i l i a s < m e t a c o n t e n t = " h t t p : / / w w w . d e s k s h a r e . c o m / s t . a s p x " n a m e = " S i t e T r a n s l a t o r " > < m e t a h t t p - e q u i v = " p i c s - L a b e l " c o n t e n t = ' ( p i c s - 1 . 1 " h t t p : / / w w w . i c r a . o r g / p i c s / v o c a b u l a r y v 0 3 / " l g e n t r u e f o r " h t t p : / / f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " r ( n 0 s 0 v 0 l 0 o a 0 o b 0 o c 0 o d 0 o e 0 o f 0 o g 0 o h 0 c 1 ) g e n t r u e f o r " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " r ( n 0 s 0 v 0 l 0 o a 0 o b 0 o c 0 o d 0 o e 0 o f 0 o g 0 o h 0 c 1 ) ) ' / > < M E T A N A M E = " d e s c r i p t i o n " c o n t e n t = " L i f e I n s u r a n c e f r o m F a m i l i e s O n l i n e M a g a z i n e . P a r e n t i n g , f a m i l y f u n , , k i d s , c r a f t s , s c h o o l a n d h o m e w o r k , h e a l t h , r e c i p e s a n d c o o k i n g , f i n a n c e s a n d b u d g e t , c h i l d d e v e l o p m e n t , i n f a n t , t o d d l e r s a n d t e e n s , c o m p u t e r s , t r a v e l , s p o r t s a n d e n t e r t a i n m e n t . " > < M E T A N A M E = " k e y w o r d s " c o n t e n t = " l i f e i n s u r a n c e , w o r k , n e w j o b , h o m e l i f e , w o r k a h o l i c , W o r k v s . H o m e , w o m e n , w o m a n , l i f e t i p s , l i f e , h e a r t a t t a c h , o p e n h e a r t s u r g e r y , e m o t i o n , d a d , m e n , w o m e n , m o m , F a m i l i e s O n l i n e M a g a z i n e . " > < S T Y L E > < ! - - A : h o v e r { c o l o r : # c c 0 0 0 0 } - - > < / S T Y L E > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > v a r a c e _ p a t h = ' . . / ' ; < / s c r i p t > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " . . / a c e m e n u _ l o a d e r . j s " > < / s c r i p t > < l i n k t y p e = " t e x t / c s s " r e l = " s t y l e s h e e t " h r e f = " . . / d e f a u l t . c s s " / > < / h e a d > < b o d y B G C O L O R = # F F F F F F L I N K = # 9 9 c c c c A L I N K = # 9 9 c c c c V L I N K = # 9 9 c c c c T E X T = # 0 0 0 0 0 0 L E F T M A R G I N = 0 T O P M A R G I N = 1 M A R G I N W I D T H = 0 M A R G I N H E I G H T = 1 > < c e n t e r > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 6 2 0 " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 0 " > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " v a l i g n = " t o p " w i d t h = " 5 0 % " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s p a c e r . g i f " a l t = " w o r k l o a d t o o h i g h " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " b o r d e r = " 0 " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s p a c e r . g i f " a l t = " w o r k l o a d t o o h i g h " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " b o r d e r = " 0 " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s p a c e r . g i f " a l t = " W o r k v s . H o m e " w i d t h = " 1 " h e i g h t = " 1 " b o r d e r = " 0 " > < t a b l e w i d t h = " 9 0 % " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s " > < t r > < t d > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " b o r d e r = " 2 " w i d t h = " 1 0 0 % " a l i g n = " c e n t e r " b o r d e r c o l o r = " # 1 8 A F D B " s u m m a r y = " p a r e n t i n g t i p s f u n f a m i l y " > < T R > < T D v a l i g n = " m i d d l e " a l i g n = " c e n t e r " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / n e w l o g o . g i f " w i d t h = " 3 0 1 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " a l t = " F a m i l i e s O n l i n e M a g a z i n e P a r e n t i n g A d v i c e " > < i m g s r c = " . . / n e w s m o m . g i f " w i d t h = " 1 0 0 " h e i g h t = " 6 5 " a l t = " g r a n d p a r e n t t e e n " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / f a m i l y - p h o t o . j p g " a l t = " p a r e n t i n g c r a f t s r e c i p e s " w i d t h = " 1 0 8 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / s i n g l e p a r e n t - p h o t o . j p g " a l t = " s i n g l e p a r e n t f a m i l y f u n " w i d t h = " 2 1 6 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < A h r e f = " . . / s i g n u p . h t m l " > < i m g s r c = " . . / i m a g e s / n e w s l e t t e r 2 . g i f " a l t = " P a r e n t i n g a d v i c e n e w s l e t t e r " w i d t h = " 1 2 8 " h e i g h t = " 6 5 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " c e n t e r " c o l s p a n = " 3 " b g c o l o r = " # f f f f f f " > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f a m i l i e s m e n u s u b . j s " > < / s c r i p t > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > A C E D i s p l a y M e n u ( ) ; < / s c r i p t > < ! - - A d d e d b y A C E M e n u C r e a t o r , N a v S u r f . c o m - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > A C E C r e a t e M e n u ( ) ; o n l o a d = A C E L o a d M e n u ; < / s c r i p t > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 % " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " a l i g n = " c e n t e r " > < T R > < t d > < S C R I P T t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < ! - - g o o g l e _ a d _ c l i e n t = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " ; g o o g l e _ a d _ w i d t h = 4 6 8 ; g o o g l e _ a d _ h e i g h t = 1 5 ; g o o g l e _ a d _ f o r m a t = " 4 6 8 x 1 5 _ 0 a d s _ a l " ; g o o g l e _ a d _ c h a n n e l = " " ; g o o g l e _ c o l o r _ b o r d e r = " F F F F F F " ; g o o g l e _ c o l o r _ l i n k = " 0 0 0 0 c c " ; g o o g l e _ c o l o r _ b g = " F F F F F F " ; g o o g l e _ c o l o r _ t e x t = " 0 0 0 0 0 0 " ; g o o g l e _ c o l o r _ u r l = " 0 0 8 0 0 0 " ; / / - - > < / S C R I P T > < S C R I P T t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / p a g e a d 2 . g o o g l e s y n d i c a t i o n . c o m / p a g e a d / s h o w _ a d s . j s " > < / S C R I P T > < / T D > < T D > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t " > < ! - - / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = / / C o p y r i g h t 2 0 0 3 b y j s C o d e . c o m / / S o u r c e : j s C o d e . c o m / / A u t h o r : e t L u x / / F r e e f o r a l l ; b u t p l e a s e l e a v e i n t h e h e a d e r . / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = / / m e s s a g e t o s h o w i n n o n - I E b r o w s e r s v a r t x t = " B o o k m a r k U s ! " / / d o n o t e d i t b e l o w t h i s l i n e / / = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = v a r u r l = t h i s . l o c a t i o n ; v a r w h o = d o c u m e n t . t i t l e ; v a r v e r = n a v i g a t o r . a p p N a m e v a r n u m = p a r s e I n t ( n a v i g a t o r . a p p V e r s i o n ) i f ( ( v e r = = " M i c r o s o f t I n t e r n e t E x p l o r e r " ) & & ( n u m > = 4 ) ) { d o c u m e n t . w r i t e ( ' < A H R E F = " j a v a s c r i p t : w i n d o w . e x t e r n a l . A d d F a v o r i t e ( u r l , w h o ) ; " ' ) ; d o c u m e n t . w r i t e ( ' o n M o u s e O v e r = " w i n d o w . s t a t u s = ' ) d o c u m e n t . w r i t e ( " t x t ; r e t u r n t r u e " ) d o c u m e n t . w r i t e ( ' " o n M o u s e O u t = " w i n d o w . s t a t u s = ' ) d o c u m e n t . w r i t e ( " ' ' ; r e t u r n t r u e " ) d o c u m e n t . w r i t e ( ' " > ' + t x t + ' < / a > ' ) } e l s e { t x t + = " ( C t r l + D ) " d o c u m e n t . w r i t e ( t x t ) } / / - - > < / s c r i p t > < / T D > < T D > < A h r e f = " . . / t e l l . p h p " > < F O N T s i z e = " 4 " > < S T R O N G > D i g a a a m i g o < / S T R O N G > < / F O N T > < / A > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < t d r o w s p a n = " 2 " > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t 1 . 2 " s r c = " h t t p : / / w w w . a l t a v i s t a . c o m / s t a t i c / s c r i p t s / t r a n s l a t e _ e n g l . j s " > < / s c r i p t > < / t d > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < C E N T E R > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " W I D T H = 6 2 0 B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 0 t i t l e = " W o r k v s . H o m e " > < T R > < T D V A L I G N = B O T T O M W I D T H = 6 2 0 c o l s p a n = " 3 " a l i g n = r i g h t > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " W I D T H = 6 2 0 B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 0 > < T R > < T D B G C O L O R = " # 9 9 c c c c " a l i g n = l e f t > < / T D > < T D B G C O L O R = # 9 9 c c c c H E I G H T = 3 0 V A L I G N = M I D D L E w i d t h = " 2 5 0 " a l i g n = l e f t > < f o n t f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " 4 " c o l o r = w h i t e > < b > < f o n t s i z e = " 7 " > E x t r e m i d a d e s D e l a V i d a < / f o n t > < / b > < / f o n t > < / T D > < T D B G C O L O R = # 9 9 c c c c H E I G H T = 3 0 V A L I G N = B O T T O M w i d t h = " 3 7 0 " a l i g n = r i g h t > < f o n t f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " 3 " c o l o r = # F 5 F 5 F 5 > < b > < f o n t s i z e = " 5 " > E x t r e m i d a d e s e i n d i r e c t a s d e l a v i d a < / f o n t > < / b > < / T D > < / T R > < C E N T E R > < T R > < T D V A L I G N = T O P H E I G H T = " 9 " w i d t h = " 1 0 0 % " c o l s p a n = " 3 " > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < / C E N T E R > < C E N T E R > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L P A D D I N G = 0 C E L L S P A C I N G = 0 W I D T H = 6 2 0 a l i g n = c e n t e r V A L I G N = T O P h e i g h t = " 1 1 5 " > < T R > < T D v a l i g n = t o p w i d t h = 6 2 h e i g h t = " 1 1 5 " > < / T D > < T D v a l i g n = t o p w i d t h = 2 0 3 h e i g h t = " 1 1 5 " > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = 1 0 0 % > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " b g C o l o r = " # f f d d 5 5 " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " - 1 " > & n b s p ; < b > C a s a < / b > < / f o n t > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " 2 " > < a h r e f = " s t a i n s . h t m l " > < s t r o n g > M a n c h a s < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " l o t i o i n 1 . h t m l " > < s t r o n g > L o c i ó n < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " l o t i o n b a r 2 . h t m l " > < s t r o n g > B a r r a D e l a L o c i ó n < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " l o t i o n - b a r s . h t m l " > < s t r o n g > M a n c h a s < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " s t a i n s . h t m l " > < s t r o n g > M a n c h a s < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " t i e s . h t m l " > < s t r o n g > H a g a B a n d a n a s < / s t r o n g > < / a > < b r > < b r > < / f o n t > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " b g C o l o r = " # f f d d 5 5 " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " - 1 " > < b > < s t r o n g > A n i m a l e s d o m é s t i c o s < / s t r o n g > < / b > < / f o n t > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " 2 " > < a h r e f = " p e t - c h o k i n g . h t m l " > < s t r o n g > M a n i o b r a D e H e i m l i c h D e l A n i m a l d o m é s t i c o < / s t r o n g > < / a > < a h r e f = " c o o l - d o g - m a t s . h t m l " > < s t r o n g > E s t e r a s F r e s c a s D e l P e r r o < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = h t t p : / / g e r i j . 7 d a y p o t t y . h o p . c l i c k b a n k . n e t " t a r g e t = _ t o p " > < s t r o n g > P e r r i t o D e l a R o t u r a D e l a C a s a < / s t r o n g > < / a > < b r > < / f o n t > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " b g C o l o r = " # f f d d 5 5 " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " - 1 " > & n b s p ; < b > < s t r o n g > C o o k i n g / R e c i p e s < / s t r o n g > < / b > < / f o n t > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " 2 " > < a h r e f = " . . / f r e e - r e c i p e s / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > R e c e t a s L i b r e s < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " . . / o u t d o o r s / p i c n i c - c a m p i n g - b r e a k f a s t . h t m l " > < s t r o n g > E l C o c i n a r A l a i r e l i b r e < / s t r o n g > < / a > < b r > < / f o n t > < / t d > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " b g C o l o r = " # f f d d 5 5 " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " - 1 " > & n b s p ; < b > < s t r o n g > S a l u d y f e l i c i d a d < / s t r o n g > < / b > < / f o n t > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " 2 " > < a h r e f = " s t r e s s - p e d i c u r e s . h t m l " > < s t r o n g > T e n s i ó n y P e d i c u r e s < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " l i f e - d e a t h . h t m l " > < s t r o n g > B u e n a V i d a V i v a < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " w o m e n . h t m l " > < s t r o n g > E s e l s e r r e s i s t e n t e u n a m u j e r < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " L i t i t z - P A . h t m l " > < s t r o n g > S o b r e L i t i t z , P A < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " f i n d - p e r f e c t - m a n . h t m l " > H o m b r e P e r f e c t o D e l H a l l a z g o < / a > < a h r e f = " w o r k - v s - h o m e . h t m l " > T r a b a j o c o n t r a . C a s e r o < / a > < b r > < a h r e f = " w o r k . h t m l " > ¿ B a s t a n t e e s b a s t a n t e ? < / a > < < / t d > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " b g C o l o r = " # f f d d 5 5 " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " - 1 " > & n b s p ; < b > < s t r o n g > C e l e b r a c i o n e s D e l o s P a r t i d o s < / s t r o n g > < / b > < / f o n t > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " 2 " > < a h r e f = " . . / b a b y - s h o w e r - g a m e s / b a b y _ s h o w e r . h t m l " > < s t r o n g > D u c h a s D e l B e b é < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " . . / w e d d i n g _ b r i d a l _ s h o w e r . h t m l " > < s t r o n g > D u c h a D e l a B o d a < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " . . / g r a d p a r t y i d e a s . h t m l " > < s t r o n g > R e c e t a s D e l a G r a d u a c i ó n < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " . . / c h i l d - d e v e l o p m e n t / t e e n s - p r o m . h t m l " > < s t r o n g > L o s N i ñ o s E n - P r o m e t e n < / s t r o n g > < / a > < b r > < b r > < / f o n t > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " b g C o l o r = " # f f d d 5 5 " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " - 1 " > & n b s p ; < b > F a m i l i a < / b > < / f o n t > < / t d > < / t r > < t r > < t d a l i g n = " l e f t " w i d t h = " 2 0 3 " > < f o n t f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " 2 " > < a h r e f = " . . / c h i l d - d e v e l o p m e n t / n e w b o r n s . h t m l " > < s t r o n g > D e s a r r o l l o D e l N i ñ o < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " . . / s t o r y _ b o o k s . h t m l " > < s t r o n g > L i b r o s D e l a H i s t o r i a < / s t r o n g > < / a > < b r > < a h r e f = " . . / k i d _ f u n / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > D i v e r s i ó n D e l C a b r i t o < / s t r o n g > < / a > < b r > < p > < f o n t f a c e = " V e r d a n a " s i z e = " 2 " > P o r f a v o r e n v i e n o s s u s e x t r e m i d a d e s d e l a v i d a a l a p a r t e c o n o t r a s . < b r > < a h r e f = " m a i l t o : i n f o @ f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m ? s u b j e n t = l i f e t i p s " > E m a i l N o s o t r o s < / a > < / p > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " > < ! - - g o o g l e _ a d _ c l i e n t = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " ; g o o g l e _ a d _ w i d t h = 1 2 0 ; g o o g l e _ a d _ h e i g h t = 2 4 0 ; g o o g l e _ a d _ f o r m a t = " 1 2 0 x 2 4 0 _ a s " ; g o o g l e _ a d _ t y p e = " t e x t _ i m a g e " ; g o o g l e _ a d _ c h a n n e l = " " ; g o o g l e _ c o l o r _ b o r d e r = " F D F F C A " ; g o o g l e _ c o l o r _ b g = " F D F F C A " ; g o o g l e _ c o l o r _ l i n k = " 0 0 0 0 C C " ; g o o g l e _ c o l o r _ u r l = " 0 0 8 0 0 0 " ; g o o g l e _ c o l o r _ t e x t = " 0 0 0 0 0 0 " ; / / - - > < / s c r i p t > < s c r i p t t y p e = " t e x t / j a v a s c r i p t " s r c = " h t t p : / / p a g e a d 2 . g o o g l e s y n d i c a t i o n . c o m / p a g e a d / s h o w _ a d s . j s " > < / s c r i p t > < / f o n t > < / a > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / T D > < T D B G C O L O R = # 9 9 c c c c h e i g h t = " 1 1 5 " w i d t h = " 5 " > < / T D > < T D B G C O L O R = # F F F F F F h e i g h t = " 1 1 5 " w i d t h = " 1 1 " > < / T D > < T D V A L I G N = T O P w i d t h = 4 8 6 h e i g h t = " 1 1 5 " > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L P A D D I N G = 6 C E L L S P A C I N G = 0 w i d t h = 5 1 8 V A L I G N = T O P h e i g h t = " 3 5 4 " > < T R > < T D w i d t h = 1 8 5 h e i g h t = 3 b g c o l o r = " # 9 9 c c c c " c o l s p a n = " 2 " > < B > < F O N T F A C E = H E L V E T I C A , A R I A L S I Z E = - 2 C O L O R = # F F F F F F > < / F O N T > < F O N T F A C E = H E L V E T I C A , A R I A L S I Z E = - 1 > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > C o m p a r t a S u s E x t r e m i d a d e s < / f o n t > < / F O N T > < / B > < / T D > < / T R > < / C E N T E R > < T R > < T D w i d t h = " 1 0 0 % " H e i g h t = 1 2 0 c o l s p a n = " 2 " b g c o l o r = # F 5 F 5 F 5 > < h 2 > < d i v a l i g n = " c e n t e r " > C o s a s D e l M e s C i n c o D e l C o n o c i m i e n t o D e l S e g u r o D e V i d a Q u e U s t e d D e b e S a b e r < / d i v > < / h 2 > < p > S e p t i e m b r e e s e l m e s d e l c o n o c i m i e n t o d e l s e g u r o d e v i d a ( L I A M ) , y e l n ú m e r o d e s i n s e g u r o h a a l c a n z a d o u n n i v e l a l a r m a n t e . S e g ú n L I M R A i n t e r n a c i o n a l , u n a a s o c i a c i ó n C o n n e c t i c u t - b a s a d a q u e p r o p o r c i o n a l a i n v e s t i g a c i ó n y o t r o s s e r v i c i o s a l a i n d u s t r i a d e s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s , c e r c a d e 2 4 m i l l o n e s d e E . E . U . U . . l a s c a s a s n o t i e n e n n i n g ú n s e g u r o d e v i d a . < / p > < p > J o e H e a r n , p l a n i f i c a d o r f i n a n c i e r o y v i c e p r e s i d e n t e d e l o s s e r v i c i o s f i n a n c i e r o s d e T e c k m e y e r , L L C e n O m a h a , N e b r a s k a , s u g i e r e q u e e l s e g u r o s e a e s e n c i a l p a r a c a d a b i e n e s t a r f i n a n c i e r o d e l a s p e r s o n a s . D e t e r m i n á n d o s e q u é t i p o s s o n a p r o p i a d o s y c u á n t o c o b e r t u r a u s t e d n e c e s i t a , s i n e m b a r g o , p u e d e s e r u n c o m p l e j o y u n p r o c e s o a m e n u d o c o n f u s o , d i c e H e a r n . < / p > < p > H e a r n e s e l c o - f u n d a d o r d e p u b l i c a r d e P r o v i s i o , d e l L L C , y d e l c o - a u t o r d e < a h r e f = " h t t p : / / w w w . i f s o m e t h i n g h a p p e n s t o m e . c o m " > S i a l g o m e s u c e d e < / a > , u n l i b r o d e t r a b a j o q u e o r g a n i z a s u f i n a n c i e r o , e l s e g u r o y l o s a s u n t o s j u r i d i c o s , p r e p a r a a f a m i l i a s p a r a e l i n e s p e r a d o , y e l i m i n a l o s p r o b l e m a s y l o s c o s t o s q u e s e p r e s e n t a n a l m a n e j a r u n e s t a d o d i f u n t o d e l a s p e r s o n a s . < / p > < p > H e a r n r e c o m i e n d a q u e l o s c o n s u m i d o r e s r e p a s a n l a h o j a s i g u i e n t e d e l a e x t r e m i d a d < e m > C i n c o C o s a s Q u e U s t e d D e b e S a b e r S o b r e S e g u r o D e V i d a < / e m > . < / p > < b l o c k q u o t e > < p > 1 . L a m a y o r i a d e l a g e n t e n e c e s i t a i t G e n e r a l l y h a b l a r , s i u s t e d t i e n e g e n t e e l c o n f i a r e n s u r e n t a , u s t e d n e c e s i t a s e g u r o d e v i d a . E l p r o p ó s i t o p r i m a r i o d e l s e g u r o d e v i d a e s s u b s t i t u i r u n a r e n t a d e l a s p e r s o n a s e n e l a c o n t e c i m i e n t o d e s u m u e r t e . E l s e g u r o d e v i d a p u e d e t a m b i é n s e r u n a h e r r a m i e n t a ú t i l e n o t r a s c i r c u n s t a n c i a s , t a l e s c o m o p l a n e a m i e n t o d e l p l a n e a m i e n t o d e e s t a d o o d e s u c e s i ó n d e l n e g o c i o . < / p > < p > 2 . C o n s i g a l a c a n t i d a d d e r e c h a d e c o v e r a g e S e c u r i n g l a p ó l i z a d e s e g u r o a p r o p i a d a p a r a s u f a m i l i a n o e s t á s o b r e e s c o g e r u n c i e r t o n ú m e r o a r b i t r a r i o o e l e m p l e o d e u n a c i e r t a r e g l a d e l s e g u r o d e l p u l g a r . E n l u g a r , u s t e d d e b e h a c e r s e u n a s e r i e d e p r e g u n t a s e s p e c i f i c a s p a r a h a c e r u n a d e t e r m i n a c i ó n r e a l i s t a d e s u s n e c e s i d a d e s d e l o s f a m i l y s . U n a h o j a d e t r a b a j o l i b r e d e l s e g u r o d e v i d a d e l a d o s - p a ' g i n a s e h a e x t r a c t a d o d e l l i b r o s i a l g o m e s u c e d e y e s t á d i s p o n i b l e p a r a < a h r e f = " h t t p s : / / w w w . p r o v i s i o p u b l i s h i n g . c o m / p d f / L i f e I n s u r a n c e W o r k s h e e t . p d f " > T r a n s f e r e n c i a d i r e c t a < / a > t . L a h o j a d e t r a b a j o , j u n t o c o n l a d i r e c c i ó n d e u n c o n s e j e r o c o n f i a d o e n d e l s e g u r o , p u e d e a y u d a r a a s e g u r a r s e d e q u e p r o t e g e n a s u f a m i l i a c o r r e c t a m e n t e . < / p > < p > 3 . N o s e o l v i d e s o b r e u n p a d r e d e l p e r m a n e c e r - e n - h o g a r d e l p a r e n t A d e l p e r m a n e c e r - e n - h o g a r n o p u e d e g a n a r r e n t a , p e r o s u o s u m u e r t e i n m ó v i l c r e a r i a u n a d i f i c u l t a d f i n a n c i e r a p a r a e l p a d r e q u e s o b r e v i v e . U n p a d r e d e l p e r m a n e c e r - e n - h o g a r p r o p o r c i o n a l o s s e r v i c i o s s i g n i f i c a t i v o s q u e l a f a m i l i a n e c e s i t a r i a p a r a e m p l e a r a g e n t e p a r a r e a l i z a r s e e n s u a u s e n c i a . S i s u p r e s u p u e s t o p a r a c o m p r a r s e g u r o e s l i m i t a d o , e l f o c o e n e l a s a l a r i a d o p r i m a r i o p r i m e r o , p e r o n o d e s c u e n t a a p a d r e d e l p e r m a n e c e r - e n - h o g a r . < / p > < p > 4 . R e p a s e p e r i ó d i c a m e n t e s u s c o v e r a g e A s s u s c a m b i o s d e l a v i d a , s u s n e c e s i d a d e s d e l s e g u r o c a m b i a r á p r o b a b l e m e n t e t a m b i é n . E l c o n s e g u i r c a s a d o , t e n e r n i ñ o s , c o m e n z a r u n n e g o c i o y c o m p r a r u n h o g a r p u e d e n t o d o a f e c t a r c u á n t o y q u é t i p o d e s e g u r o u s t e d n e c e s i t a . V i s i t a c o n u n a g e n t e d e s e g u r o c o n f i a d o e n o u n c o n s e j e r o f i n a n c i e r o c a d a p o c o s a ñ o s p a r a p o n e r a l d i a s u p l a n e a m i e n t o . A d e m á s , u t i l i c e e s a r e u n i ó n p a r a c e r c i o r a r s e d e q u e u s t e d h a c e l o s b e n e f i c i a r i o s a p r o p i a d o s e n u m e r a r . < / p > < p > 5 . O r g a n i c e s u s d o c u m e n t o s f i n a n c i e r o s d e l a n e c e s i d a d d e l r e c o r d s Y o u a m e n u d o , l e g a l e s y d e l s e g u r o i m p o r t a n t e s d u r a n t e é p o c a s d o l o r o s a s o a g o t a d o r a s . P o r e j e m p l o , s u s h e r e d e r o s n e c e s i t a r á n s u s p o l i t i c a s d e s e g u r o d e v i d a e n u n m o m e n t o e n q u e t o d a v i a s e e s t á n o c u p a n d o d e l d o l o r d e p e r d e r l e . D e j a r u n l i o d e s o r g a n i z a d o s o l a m e n t e h a r á c o s a s p e o r e s . L a o r g a n i z a c i ó n d e t o d o s u p a p e l e o y d e i n s t r u c c i o n e s p e r s o n a l e s n o s o l a m e n t e h a r á c o s a s m á s f á c i l e s e n é s a s q u e u s t e d d e j a d e t r á s , p e r o t a m b i é n t r a n s p o r t a r á a p e n a s c u á n t o u s t e d l o s a m a . < / p > < / b l o c k q u o t e > < p > & n b s p ; < / p > < / T D > < t d v a l i g n = " t o p " > < ! - - B E G I N B E F R E E T A G ( c ) C O P Y R I G H T 1 9 9 7 - 2 0 0 0 B e F r e e , I n c A l l r i g h t r e s e r v e d . - - > < s c r i p t l a n g u a g e = " J a v a S c r i p t " s r c = " h t t p : / / s e r v i c e . b f a s t . c o m / b f a s t / s c r i p t ? b f m i d = 3 0 9 9 1 7 3 7 & s i t e i d = 4 0 7 3 8 8 4 9 & b f p a g e = d y n s k y " > < / s c r i p t > < ! - - E N D B E F R E E T A G - - > < / t d > < / T R > < t r > < T D w i d t h = 4 1 6 h e i g h t = 1 8 c o l s p a n = " 5 " b g c o l o r = " # 9 9 c c c c " > < B > < F O N T F A C E = H E L V E T I C A , A R I A L S I Z E = - 2 C O L O R = # F F F F F F > < i m g b o r d e r = " 0 " s r c = " c u r v e . g i f " w i d t h = " 1 0 " h e i g h t = " 1 4 " a l t = " w o r k l o a d t o o h i g h " > < / F O N T > < / B > < f o n t f a c e = " H E L V E T I C A , A R I A L " s i z e = " - 1 " c o l o r = " # F F F F F F " > < b > < / b > < / f o n t > < / T D > < / t r > < T R > < T D w i d t h = 2 3 7 H e i g h t = 1 c o l s p a n = " 3 " > < / T D > < T D w i d t h = 1 8 1 H e i g h t = 1 c o l s p a n = " 2 " > < p a l i g n = " c e n t e r " > < f o n t c o l o r = " # F F 0 0 0 0 " > < / f o n t > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < / c e n t e r > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < C E N T E R > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " B O R D E R = 0 C E L L S P A C I N G = 0 C E L L P A D D I N G = 0 W I D T H = 6 2 0 A L I G N = C E N T E R > < T R > < T D V A L I G N = B O T T O M W I D T H = 1 2 H E I G H T = 2 1 B G C O L O R = # 9 9 c c c c > < i m g b o r d e r = " 0 " s r c = " b c u r v e . g i f " w i d t h = " 1 2 " h e i g h t = " 2 1 " > < / t d > < T D A L I G N = l e f t W I D T H = 1 0 0 % B G C O L O R = # 9 9 c c c c h e i g h t = " 2 1 " > & # 1 6 0 ; < / t d > < / T R > < / T A B L E > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " W I D T H = 6 2 1 B O R D E R = 0 A L I G N = C E N T E R > < t r > < T D V A L I G N = M I D D L E A L I G N = C E N T E R > E l c o m p a r t i m i e n t o e n l i n e a 2 0 0 5 , t o d o s l o s d e r e c h o s r e s e r v a d o s d e l a s f a m i l i a s . < a h r e f = " m a i l t o : g j e n s e n @ f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > é n t r e n o s e n c o n t a c t o c o n < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " . . / a d v e r t i s e . h t m l " > A n u n c i e < / a > < / T D > < / t r > < T R > < T D A L I G N = C E N T E R > < / T D > < / T R > < / T A B L E > < p > < a h r e f = " h t t p : / / d e l . i c i o . u s / p o s t " o n c l i c k = " w i n d o w . o p e n ( ' h t t p : / / d e l . i c i o . u s / p o s t ? v = 4 & n o u i & j u m p = c l o s e & u r l = \ ' + e n c o d e U R I C o m p o n e n t ( l o c a t i o n . h r e f ) + ' & t i t l e = ' + e n c o d e U R I C o m p o n e n t ( d o c u m e n t . t i t l e ) , ' d e l i c i o u s ' , ' t o o l b a r = n o , w i d t h = 7 0 0 , h e i g h t = 4 0 0 ' ) ; r e t u r n f a l s e ; " > < i m g s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / d e l i c i o u s . p n g " a l t = " p a r e n t i n g " w i d t h = " 1 6 " h e i g h t = " 1 6 " h s p a c e = " 2 " b o r d e r = " 0 " a l i g n = " l e f t " > < s t r o n g > B o o k m a r k e s t o e n D e l . i c i o . u s < / s t r o n g > < / a > < / p > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " w i d t h = " 1 0 0 % " b o r d e r = " 0 " c e l l s p a c i n g = " 0 " c e l l p a d d i n g = " 5 " a l i g n = " c e n t e r " b g c o l o r = " # 1 8 A F D B " > < t r > < t d c o l s p a n = " 5 " h e i g h t = " 1 0 " v a l i g n = " t o p " a l i g n = " c e n t e r " > < b r > < b r > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h e a l t h _ s a v i n g s _ a c c o u n t . h t m l " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > C u e n t a D e a h o r r o s D e l a S a l u d < / f o n t > < / a > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " m a i l t o : i n f o @ f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < f o n t c o l o r = " w h i t e " > é n t r e n o s e n c o n t a c t o c o n < / f o n t > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a d v e r t i s e . h t m l " > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > A n u n c i e < / f o n t > < / a > < b r > < b r > < ! - - S i t e S e a r c h G o o g l e - - > < f o r m m e t h o d = " g e t " a c t i o n = " h t t p : / / w w w . g o o g l e . c o m / c u s t o m " t a r g e t = " g o o g l e _ w i n d o w " > < t a b l e b o r d e r = " 0 " b g c o l o r = " # f f f f f f " > < t r > < t d n o w r a p = " n o w r a p " v a l i g n = " t o p " a l i g n = " l e f t " h e i g h t = " 3 2 " > < / t d > < t d n o w r a p = " n o w r a p " > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " d o m a i n s " v a l u e = " w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s b i " s t y l e = " d i s p l a y : n o n e " > I n c o r p o r e s u s t é r m i n o s d e l a b ú s q u e d a < / l a b e l > < i n p u t t y p e = " t e x t " n a m e = " q " s i z e = " 3 1 " m a x l e n g t h = " 2 5 5 " v a l u e = " " i d = " s b i " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s b b " s t y l e = " d i s p l a y : n o n e " > S o m e t a l a f o r m a d e l a b ú s q u e d a < / l a b e l > < i n p u t t y p e = " s u b m i t " n a m e = " s a " v a l u e = " B ú s q u e d a D e G o o g l e " i d = " s b b " > < / i n p u t > < / t d > < / t r > < t r > < t d > & n b s p ; < / t d > < t d n o w r a p = " n o w r a p " > < t a b l e > < t r > < t d > < i n p u t t y p e = " r a d i o " n a m e = " s i t e s e a r c h " v a l u e = " " i d = " s s 0 " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s s 0 " t i t l e = " S e a r c h t h e W e b " > < f o n t s i z e = " - 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " > W e b < / f o n t > < / l a b e l > < / t d > < t d > < i n p u t t y p e = " r a d i o " n a m e = " s i t e s e a r c h " v a l u e = " w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " c h e c k e d i d = " s s 1 " > < / i n p u t > < l a b e l f o r = " s s 1 " t i t l e = " S e a r c h w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m " > < f o n t s i z e = " - 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 0 0 " > w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m < / f o n t > < / l a b e l > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c l i e n t " v a l u e = " p u b - 0 4 7 7 8 6 3 7 5 9 8 8 6 8 9 3 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " f o r i d " v a l u e = " 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " i e " v a l u e = " I S O - 8 8 5 9 - 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " o e " v a l u e = " I S O - 8 8 5 9 - 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " c o f " v a l u e = " G A L T : # 0 0 8 0 0 0 ; G L : 1 ; D I V : # 3 3 6 6 9 9 ; V L C : 6 6 3 3 9 9 ; A H : c e n t e r ; B G C : F F F F F F ; L B G C : 3 3 6 6 9 9 ; A L C : 0 0 0 0 F F ; L C : 0 0 0 0 F F ; T : 0 0 0 0 0 0 ; G F N T : 0 0 0 0 F F ; G I M P : 0 0 0 0 F F ; F O R I D : 1 " > < / i n p u t > < i n p u t t y p e = " h i d d e n " n a m e = " h l " v a l u e = " e n " > < / i n p u t > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / f o r m > < ! - - S i t e S e a r c h G o o g l e - - > < ! - - E n d P e r s o n a l S i t e S e a r c h F o r m - - > < f o n t c o l o r = " # F F F F F F " > C o p y r i g h t 2 0 0 6 , c o m p a r t i m i e n t o e n l i n e a d e l a s f a m i l i a s u n a d i v i s i ó n d e c a m b i o s m á s e l e g a n t e s , L L C . < / f o n t > < / s t r o n g > < b r > < b r > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . i c r a . o r g / s i t e l a b e l / " > < i m g s r c = " u s _ a w _ 8 8 x 3 1 . g i f " a l t = " " w i d t h = " 8 8 " h e i g h t = " 3 1 " b o r d e r = " 0 " > < / a > < / t r > < / t d > < t r > < t d > < t a b l e s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " s u m m a r y = " p a r e n t i n g m a g a z i n e a d v i c e " > < t r > < t d b g c o l o r = " # f f f f f f " > < p > < ! - - f o o t e r f a m i l y p a r e n t i n g a d i v i c e c h i l d d e v e l o p m e n t w h a t ' s f o r d i n n e r a n d A r e w e t h e r e y e t ? - - > < F O N T s i z e = " + 1 " > < S T R O N G > D e p a r t a m e n t o s : < / f o n t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > C a s e r o < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > P a r e n t i n g < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r a f t s . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > A r t e s < / f o n t > < / s t r o n g > & n b s p ; & n b s p ; < / f o n t > < / f o n t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w h a t s _ f o r _ d i n n e r . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > ¿ C e n a ? < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < / f o n t > < / f o n t > < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d - d e v e l o p m e n t / i n d e x . h t m l " > < s t r o n g > < f o n t s i z e = " - 2 " > R e v e l a d o r D e l N i ñ o . < / f o n t > < / s t r o n g > < / a > & n b s p ; & n b s p ; < I M G s r c = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w h i t e l i n e . g i f " a l t = " p a r e n t i n g f a m i l y m a g a z i n e " w i d t h = " 1 0 0 % " h e i g h t = " 2 " b o r d e r = " 0 " > < b r > < S T R O N G > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s c h o o l / s u m m e r - r e a d i n g . h t m l " > U n a n o t a d e l p r o f e s o r < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p s y c h o l o g i s t _ a r c h i v e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o n s e j o D e l a F a m i l i a T h e r a p i s t s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a s k c o m p u t e r g e e k / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P i d a l a c o m p u t a d o r a G e e k < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a r c h i v e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A r c h i v o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t r a v e l / f a m i l y - s u m m e r - v a c a t i o n s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > ¿ E s t a m o s A l l i T o d a v i a ? < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / b a b y _ n a m e s _ a n d _ a n n o u n c e m e n t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > N o m b r e s D e l B e b é < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / b a b y _ a n n o u n c e m e n t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A v i s o s D e l N a c i m i e n t o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / o u t d o o r s / p i c n i c - c a m p i n g - b r e a k f a s t . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > E x t r e m i d a d e s Q u e a c a m p a n < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d - d e v e l o p m e n t / t w o - y e a r s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > D e s a r r o l l o D e l N i ñ o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d - s u p p o r t / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A y u d a D e N i ñ o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h i l d r e n - b o o k s / c h i l d r e n s - b o o k - t r a v e l . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > L i b r o s D e l o s N i ñ o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / k i d _ f u n / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P á g i n a s D e l o s N i ñ o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c h r i s t i a n _ p a r e n t i n g - b o d y - i m a g e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P a r e n t i n g C r i s t i a n o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p o l l 1 . p h p " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > S e n t i d o C o m ú n P a r e n t i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / C o m m u n i t y . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e c u r s o s y o r g a n i z a c i o n e s d e l a c o m u n i d a d < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p e r f e c t - m a r r i a g e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " < f o n t f a c e = " a r i a l " > P a r e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c o l u m n i s t . h t m l " > C o l u m n a s < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g / b u y - c o m p u t e r - c h e c k l i s t . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o m p u t a d o r a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r a f t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A r t e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r e d i t _ r e p a i r / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e p a r a c i ó n D e l C r é d i t o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / d o c t o r / r e s p e c t - e l d e r l y . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > E l D o c t o r A c k e r m a n < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / E d i t o r . h t m " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e d a c t o r < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / d a v i n c i - c o d e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > H o s p i t a l i d a d < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s a v e - e n v i r o n m e n t / g a r d e n - l i f e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A m b i e n t e < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c r e d i t _ r e p a i r / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > F i n a n z a s D e l a F a m i l i a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < a h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t o d a y s _ f a m i l y . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o n s e j o d e l i d e r a z g o D e l a F a m i l i a < / f o n t > < / a > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / t o d a y s f a m i l y f o r u m / i n d e x . p h p " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > F a m i l i a F o r o - D e h o y < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / k i d _ f u n / f r e e _ g a m e s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > J u e g o s L i b r e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / P S 2 - g a m e s - c h e a t s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > T r a m p o s o D e l o s J u e g o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h e a l t h / b r a i n - f o o d . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > S a l u d < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / h o m e s c h o o l i n g / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > H o m e s c h o o l i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f u n n y - j o k e s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > B r o m a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / k i d _ f u n / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > D i v e r s i ó n D e l C a b r i t o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / l e g a l - f o r m s / g e n e r a l . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A s u n t o s L e g a l e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P a r e n t i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p a r e n t i n g - h u m o r / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > H u m o r D e P a r e n t i n g < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p e e r p r e s s u r e / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P r e s i ó n D e l P a r < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p e t s / d o g s - p u p p i e s / d o g - b r e e d . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > A n i m a l e s d o m é s t i c o s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / p l o g / " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P o l i t i c a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f r e e - r e c i p e s / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > R e c e t a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s c h o o l / f a m i l y - v a c a t i o n - p l a n n i n g . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > E s c u e l a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s i n g l e p a r e n t / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > S o l o s P a d r e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s h o p g u i d e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > C o m p r a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s p o r t s / i n d e x . h t m " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > D e p o r t e s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / v i t a m i n - c a t a r a c t . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > V i t a m i n a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / f r e e - r e c i p e s / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > ¿ C u á l e s t á p a r a l a c e n a ? < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w o r k - a t - h o m e / i n d e x . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > T r a b a j o e n e l p a i s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . w e b m a s t e r s p r o f i t p a k . n e t / w e b s i t e s - f o r - s a l e . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > W e b s i t e p a r a l a v e n t a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / w e d d i n g / w e d d i n g - p l a n n i n g . h t m " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > B o d a s < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / a r t i c l e s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > P é r d i d a D e l P e s o < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / y o g a . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " a r i a l " > Y o g a < / F O N T > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / s i t e m a p . h t m l " > < S T R O N G > S i t e m a p < / S T R O N G > < / A > & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; & n b s p ; < A h r e f = " h t t p : / / w w w . f a m i l i e s o n l i n e m a g a z i n e . c o m / c l a s s i f i e d s . h t m l " > < F o n t s i z e = " 1 " c o l o r = " # 0 0 0 0 9 9 " f a c e = " A r i a l , H e l v e t i c a , s a n s - s e r i f " > < S T R O N G > C l a s i f i c a d o < / a > < / D I V > < / F O N T > < / S T R O N G > < / p > < / t d > < / t r > < / t a b l e > < / t d > < / t r > < / t r > < / t d > < / t a b l e > < / b o d y > < / h t m l >